dluhy.obcanskeporadny.cz

Website:http://dluhy.obcanskeporadny.cz
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy13
Karma:-8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (46)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Odbytné


Částka, která je pojištěnci vyplacena na základě jeho žádosti o předčasné zrušení pojistné smlouvy. Používá se převážně u životního nebo důchodového pojištění. Oprávněná osoba Fyzická nebo právnická osoba, která může mít právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného (nebo i za jiných okolností). Není-li oprávněná osoba určena, nabývají tohot [..]
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

per annum


" neboli ročně.
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

wap bankovnictví


WAP banking je mladší variantou internet bankingu, k internetu se klient připojuje pomocí mobilního telefonu a jeho prostřednitvím ke svému účtu.
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Zástavce


Ten, kdo zastaví svůj majetek jako záruku pro případ nesplacení dluhu (majitel zástavy).
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


První splátka - procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny. Např. 10 % ceny zboží při nákupu na splátky, 30 % ceny nemovitosti, 50 % ceny vozu při leasingu atd.  
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Blokace platební karty


Jednorázový úkon, kterým se zamezí použití platební karty s magnetickým pruhem v bankomatech a v platebních terminálech obchodníků.
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bonita


Klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr.
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

čistá úroková sazba


Nominální úroková sazba (obvykle uváděná), od níž je odečtena daň z příjmu (aktuálně ve výši 15%).
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Debetní platební karta


Debetní karta, lze jí čerpat až do zůstatku na běžném účtu.
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz


Pro zobrazení všech definic slova 46 se přihlašte, prosím.