platinummoney.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy13
Karma:-10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (46)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

debetní karta


Platební karta spojená se zůstatkem na běžném účtu. Klient může pomocí karty platit pouze do výše disponibilního zůstatku na tomto účtu.
Zdroj: platinummoney.cz (offline)

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

depozitní účet


Vkladový účet, na kterém je evidován vklad dočasně svěřený klientem bance.
Zdroj: platinummoney.cz (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

amortizace


Splacení dluhu pevnými, předem stanovenými částkami.
Zdroj: platinummoney.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Část ceny zboží pořizovaného na splátky, kterou klient hradí předem v hotovosti. Zbývající část ceny financuje leasingová firma nebo na něj poskytne úvěr splátková firma.
Zdroj: platinummoney.cz (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bankovní převod


Jednoduchý instrument bezhotovostního platebního styku. Podle toho, kdo iniciuje transakce, se rozlišuje příkaz k úhradě a inkasní příkaz.
Zdroj: platinummoney.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bazický bod


1/100 z jednoho procenta. Používá se při stanovení úrokové míry.
Zdroj: platinummoney.cz (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

běžný účet


Účet vysoce likvidních prostředků, které jsou splatné na požádání (na viděnou). Ve prospěch účtu přijímá banka vklady nebo platby majitele účtu a dnem připsání je také úročí. Platbami na pokyn vlastníka účet zatěžuje, v den provedení platby se odcházející částka již neúročí.
Zdroj: platinummoney.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

cash


Hotovostní peníze, tzn. bankovky a mince.
Zdroj: platinummoney.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

devizy


Bezhotovostní formy cizích peněz.
Zdroj: platinummoney.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

dluhopis


Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplácení výnosů z něj k určitému datu.
Zdroj: platinummoney.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 46 se přihlašte, prosím.