pujckoradce.cz

Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy4
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (27)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Avalista


Je ručitel na směnce. Po něm může věřitel vyžadovat plnění závazků vycházejících ze směnky, pokud tak neplní přímo dlužník.
Zdroj: pujckoradce.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Je neschopnost klienta splácet své dluhy i přes svou vůli.
Zdroj: pujckoradce.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anuitní splátka


Je po určité období předem smluvená splátka úvěru, jejíž výše se nemění. Anuitní splátka se zkládá z několika částí – z platby jistiny, úroku a dalších poplatků.
Zdroj: pujckoradce.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bianco směnka


Směnka, která není kompletně vyplněna. Dlužník ji vystavuje s tím, že ji držitel na základě vyplňovacího práva doplní a směnka se tak stane úplnou.
Zdroj: pujckoradce.cz
Tento význam nebyl schválen

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Klientova schopnost řádně a včas splácet své závazky. Různými způsoby a v různé míře prověřují bonitu bankovní i nebankovní společnosti při klientově žádosti o půjčku. Nezávisle si svou bonitu můžete zkontrolovat ZDE.
Zdroj: pujckoradce.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BRKI


Bankovní registr klientských informací. Bankovní společnosti si pomocí registru předávají důležité informace o svých klientech. Více ZDE.
Zdroj: pujckoradce.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Degresivní splácení


Je způsob splácení, při kterém se postupně snižuje výše splátek.
Zdroj: pujckoradce.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Fixace úrokové sazby


Fixace zajišťuje, že se po určitou dobu(předem smluvenou) nebude měnit žádným způsobem úroková sazba.
Zdroj: pujckoradce.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Tímto termínem se označují nesplacené půjčené finanční prostředky.
Zdroj: pujckoradce.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

konsolidace půjček


Konsolidací se ve finančním světě rozumí většinou konsolidace dluhů, což znamená sloučení všech dluhů do jednoho. Výhodou mohou být nižší splátky nebo jiný splátkový kalendář.
Zdroj: pujckoradce.cz


Pro zobrazení všech definic slova 27 se přihlašte, prosím.