gpf.cz

Website:https://www.gpf.cz
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (32)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Americká hypotéka


( neúčelová ) - Neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí. Úvěr lze použít zpravidla k jakémukoliv účelu - pořízení bydlení, bytového vybavení, automobilu, investice do vzdělání, rozjezd podnikatelské činnosti... Úroková sazba americké hypotéky je o několik desetin procenta vyšší než úroková sazby u standardního hypotečního úvěru. [..]
Zdroj: gpf.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anuitní splátka


Anuitní splátka úvěru v sobě zahrnuje jednak samotnou splátku jistiny a dále úroky, které platí dlužník věřiteli za vypůjčení prostředků. Součet těchto dvou částí je konstantní, jejich podíl se ale v průběhu splácení mění. S tím, jak je postupně umořován dluh, snižuje se výše úroků ve splátce. Tato skutečnost se v praxi projeví například při uplatň [..]
Zdroj: gpf.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou má přístup k úvěrům s nižší úrokovou sazbou než klient s nízkou bonitou. Bonita dlužníka se odvíjí od výše jeho příjmů, věku, vzdělání, profese, rodinn [..]
Zdroj: gpf.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

být


Soubor společně uzavřených prostorů a místností splňující stavebně-technické požadavky na trvalé bydlení.
Zdroj: gpf.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

byt


Soubor společně uzavřených prostorů a místností splňující stavebně-technické požadavky na trvalé bydlení.
Zdroj: gpf.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cena obvyklá


Cena nemovitosti stanovená znalcem pro účel bankovní zástavy.
Zdroj: gpf.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cena obvyklá budoucí


Odhad ceny nemovitosti těsně po kolaudaci stanovený znalcem pro účel bankovní zástavy.
Zdroj: gpf.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Čerpání úvěru


Čerpání peněžních prostředků z úvěru v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy. Úvěr lze čerpat jednorázově (nákup nemovitosti) nebo postupně (výstavba nemovitosti - průběžné proplácení faktur za provedené stavební práce).
Zdroj: gpf.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dluhová služba


Poměr všech splátek dlužníka (klienta banky) k jeho celkovým příjmům. Klient, jehož měsíční příjmy činí 25 000 korun a souhrn splátek úvěrů 5 000 korun, má dluhovou službu 20 procent (5 000 / 25 000).
Zdroj: gpf.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dlužník


Osoba, která je povinná na základě smlouvy splatit věřiteli poskytnutou finanční částku.
Zdroj: gpf.cz


Pro zobrazení všech definic slova 32 se přihlašte, prosím.