Význam byt
Co znamená slovo byt? Zde naleznete 59 významů slova byt. Můžete také přidat význam slova byt sami

1

0   0

byt


soubor místností určený k bydlení, obydlí | * | * | * | příbytek
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

byt


Soubor místností a prostorù pod spoleèným uzavøením, který svým stavebnì technickým a funkèním uspoøádáním a vybavením splòuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíra [..]
Zdroj: pujcky-dinero.cz

3

0   0

byt


jedná se o obytnou místnost popřípadě několik spojených místností, které splňují požadavky na trvalé bydlení. Rozloha bytu se uvádí v metrech čtverečních. Podle počtu místností se byty dělí na 1+0, 1+kk,  1+1, 2+kk, 2+1… Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

4

0   0

byt


Místnost nebo soubor místností splòující svým stavebním, technickým a funkèním uspoøádáním požadavky na trvalé bydlení, pøièemž stavební úøad rozhodne, zda jsou tyto místnosti urèeny k bydlení. Byt ro [..]
Zdroj: realitymorava.cz

5

0   0

byt


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný [..]
Zdroj: sfinance.cz

6

0   0

byt


Soubor spoleènì uzavøených prostorù a místností splòující stavebnì-technické požadavky na trvalé bydlení.
Zdroj: euroekonom.cz

7

0   0

byt


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. Rozsah a druh vybavení jednotlivých [..]
Zdroj: wuestenrot.cz

8

0   0

byt


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

9

0   0

byt


místnost nebo soubor místností splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé bydlení, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k bydlení. [..]
Zdroj: ir-reality.cz

10

0   0

byt


Místnost nebo soubor místností splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé [..]
Zdroj: agentreality.cz

11

0   0

byt


Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny.
Zdroj: ahareality.cz

12

0   0

byt


Místnost nebo soubor místností splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé bydlení, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k bydlení.
Zdroj: edoxreality.cz

13

0   0

byt


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.
Zdroj: hyposervis.cz

14

0   0

byt


je soubor místností a prostorù pod spoleèným uzavøením, který svým stavebnì technickým a funkèním uspoøádáním a vybavením splòuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzav [..]
Zdroj: hypotecni-kalkulacky.cz

15

0   0

byt


místnost nebo soubor místností splòující svým stavebním, technickým a funkèním uspoøádáním požadavky na trvalé bydlení, který je podle rozhodnutí stavebního úøadu urèen k bydlení. [..]
Zdroj: kontaktreal.cz

16

0   0

byt


je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny trvale k bydlení.
Zdroj: maximapojistovna.cz

17

0   0

byt


Soubor místností, které svým uspořádáním odpovídají povaze bydlení. Byt musí být opatřen obytným prostorem, uzavíratelným vstupem, prostorem pro vaření, prostorem pro tělesnou hygienu a záchodovou mís [..]
Zdroj: nahypoteky.cz

18

0   0

byt


Místnost nebo soubor místností splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé [..]
Zdroj: spalekreality.cz

19

0   0

byt


místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení
Zdroj: vasmakler.cz

20

0   0

byt


jde o místnost nebo soubor místností, které jsou dle kolaudačního rozhodnutí určeny k trvalému bydlení.
Zdroj: aquelcredit.cz

21

0   0

byt


se rozumí místnost nebo soubor místností určených k bydlení a jeho součástí a příslušenství.
Zdroj: posudek.com

22

0   0

byt


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný [..]
Zdroj: hypoteky-uvery-pujcky.cz

23

0   0

byt


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. [..]
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

24

0   0

byt


Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj (vyhl. č. 137/1998 Sb.) jde o soubor místností, popřípadě jednotlivou obytnou místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují pož [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

25

0   0

byt


místnost nebo soubor místností splòující svým stavebním, technickým a funkèním uspoøádáním požadavky na trvalé bydlení, který je podle rozhodnutí stavebního úøadu urèen k bydlení. [..]
Zdroj: emkoreality.cz

26

0   0

byt


soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíra [..]
Zdroj: financeservices.cz

27

0   0

byt


Soubor společně uzavřených prostorů a místností splňující stavebně-technické požadavky na trvalé bydlení.
Zdroj: gpf.cz

28

0   0

byt


Soubor místností a prostorù pod spoleèným uzavøením, který svým stavebnì technickým a funkèním uspoøádáním a vybavením splòuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíra [..]
Zdroj: kurzy.cz

29

0   0

byt


Místnost nebo soubor místností splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé bydlení, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k bydlení.
Zdroj: precioso.cz

30

0   0

byt


1. místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení
Zdroj: realitnislovnik.cz

31

0   0

byt


   Místnost nebo soubor místností splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé bydlení, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k bydlení.  [..]
Zdroj: recoreal.cz

32

0   0

byt


Aby byla místnost, nebo skupina místností brána jako byt, musí být odsouhlasena stavebním úřadem, jako místo k bydlení. Aby tak bylo možné učinit, je nutné, aby byly splněny všechny předpoklady funkčn [..]
Zdroj: rkne.cz

33

0   0

byt


Skupina, nebo jednolitá místnost ve fázi stavby, v budově s byty/nebytovými prostory, jež má povolení k stavbě (pro bydlení). Dále pak musí být zevně obklopen obvodovou stěnou a střechou. [..]
Zdroj: rkne.cz

34

0   0

byt


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný [..]
Zdroj: simplyhome.cz

35

0   0

byt


Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj (vyhl. è. 137/1998 Sb.) jde o soubor místností, popøípadì jednotlivou obytnou místnost, které svým stavebnì technickým uspoøádáním a vybavením splòují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto úèelu užívání urèeny.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

36

0   0

byt


místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení Pramen § 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů Viz také budova (pro účely zákona o vlastnictví bytů) byt (dle vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu) byt (dle zákona o DPH) n [..]
Zdroj: business.center.cz

37

0   0

byt


soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen Pramen § 3 písm. l) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu Viz také byt (pro účely zákona o vlastnictví bytů) [..]
Zdroj: business.center.cz

38

0   0

byt


místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, včetně podílu na společných částech domu podle zvláštního právního předpisu Pramen § 48 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Viz také byt (pro účely zákona o vlastnictví bytů) byt (dle vyhlášky o obecn [..]
Zdroj: business.center.cz

39

0   0

byt


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. BytSoubor místností a prostorů pod společným [..]
Zdroj: hypotecnibanka.cz

40

0   0

byt


Místnost nebo soubor místností a prostor pod společným uzavřením, který svým stavebně-technickým i funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na bydlení. Rozhodný je přitom stav vyplývající z [..]
Zdroj: koop.cz

41

0   0

byt


místnost nebo soubor místností splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé bydlení, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k bydlení. [..]
Zdroj: vasstav-reality.cz

42

0   0

byt


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. Rozsah a druh vybavení jednotlivých [..]
Zdroj: gigablast.com

43

0   0

byt


místnost nebo soubor místností splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé bydlení, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k bydlení. 
Zdroj: damy.cz

44

0   0

byt


Soubor spoleènì uzavøených prostorù a místností splòující stavebnì-technické požadavky na trvalé bydlení.
Zdroj: hypotecnipartner.cz

45

0   0

byt


   Místnost nebo soubor místností splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé bydlení, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k bydlení.
Zdroj: maneco-reality.cz

46

0   0

byt


je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny trvale k…
Zdroj: pojistenihavarijni.net

47

0   0

byt


soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení, pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít tato místnost podlahovou plochu nejméně 16 m2
Zdroj: sfrb.cz

48

0   0

byt


Soubor spoleènì uzavøených prostorù a místností splòující stavebnì-technické požadavky na trvalé bydlení.
Zdroj: finance.bleskove.net

49

0   0

byt


místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavbeního úřadu určeny k bydlení
Zdroj: finkap.cz

50

0   0

byt


je místnost nebo soubor místností, které svým stavebním uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny,
Zdroj: dotace.esel.cz

51

0   0

byt


Byt, případně bytová jednotka, je část domu. Je to místnost nebo několik místností určených k bydlení jednoho člověka, spolubydlících nebo celé rodiny.
Zdroj: cs.wikipedia.org

52

0   0

byt


Byt může být: byt (příbytek) – část domu, místnost nebo několik místností určených k bydlení letní byt v kultuře Byt (film, 1960) – americké romantické filmové drama z roku 1960, režie Billy Wilder B [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

53

0   0

byt


Byt, anlicky The Apartment, je americké romantické filmové drama z roku 1960 režiséra Billy Wildera s Jackem Lemmonem a Shirley MacLainovou v hlavní roli. Film získal celkem pět Oscarů v kategorii nej [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

54

0   1

byt


soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. [..]
Zdroj: new.kfinance.cz

55

0   1

byt


místnost nebo soubor místností splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé bydlení, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k bydlení.
Zdroj: fincentrumreality.com

56

0   1

byt


soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. [..]
Zdroj: kfinance.cz

57

0   1

byt


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. Rozsah a druh vybavení jednotlivých [..]
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz

58

0   1

byt


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. [..]
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

59

0   1

byt


je místnost nebo soubor místností, splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé bydlení. Podle rozhodnutí stavebního úřadu je určen k bydlení.
Zdroj: reality-news.cz

Přidat význam slova byt
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< chátra Kolín >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam