damy.cz

Website:https://www.damy.cz/
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy7
Karma:-4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (88)

1

2 Thumbs up   7 Thumbs down

fond oprav


Fond oprav je tvořen měsíčně vlastníky bytových jednotek, a to příspěvky dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak ve výpisu Listu vlastnictví místně příslušného Katastrálního úřadu. Zpravidla se fond oprav tvoří dle celkové plochy dané bytové jednotky [..]
Zdroj: damy.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

číslo popisné


číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným (červené číslo). 
Zdroj: damy.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

plomba


zapsané právní vztahy a další práva uvedená na listu vlastnictví jsou dotčeny změnou právních vztahů, jsou vyznačeny písmenem "P" před označením nemovitosti v oddíle BLV. 
Zdroj: damy.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

slovník realitních pojmů


var sklikData = { elm: "sklikReklama_33403", zoneId: 33403, w: 120, h: 600 }; var sklikData = { elm: "sklikReklama_36276", zoneId: 36276, w: 120, h: 240 }; [..]
Zdroj: damy.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


pravidelná splátka k úhradě dlouhodobého dluhu, skládající se z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a úroků; mění se pouze její vnitřní struktura a v průběhu splácení klesá v anuitní splátce podíl úhrady úroků a roste podíl úhrady jistiny. U družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který družstvo splácí při výstavbě nebo [..]
Zdroj: damy.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bankovní záruka


uspokojení věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu listiny v případě, že dlužník nesplní určitý závazek. Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině. Banka jako ručitelský subjekt nemůže uplatnit námitky, jež by byl oprávněn uplatnit dlužník a plní peněžitě na písemné vyzvání věřitele. Poskytnutí bankovní záruky pro banku znamen [..]
Zdroj: damy.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonitovaná půdně ekologická jednotka


mapovací a oceňovací jednotka zemědělských půd, územní celek se stanovištními vlastnostmi, vyjádřenými pětimístným číselným označením, který vyjadřuje rozdílné produkční a ekonomické efekty zemědělského území. Číslice 1 = příslušnost ke klimatickému regionu; 2 a 3 = příslušnost k určité hlavní půdní jednotce; 4 = kombinace svažitosti pozemku a jeho [..]
Zdroj: damy.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budova


nadzemní stavba, spojená se zemí pevným základem, která musí mít nejméně dva uzavřené samostatné užitkové prostory (s výjimkou hal), je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Za budovu lze rozhodnutím vlastníka považovat také sekce se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je [..]
Zdroj: damy.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budova rozestavěná


budova alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční. U typu budovy, kde se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud na ni dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí.  [..]
Zdroj: damy.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

byt


místnost nebo soubor místností splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé bydlení, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k bydlení. 
Zdroj: damy.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 88 se přihlašte, prosím.