ostrava-hypoteky.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy11
Karma:-10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (23)

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ostrava-hypotéky


Přidat k oblíbeným
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz (offline)

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Pravidelná splátka úvěru, obsahující jak úmor (jistinu) tak i úroky. Jejich poměr ve splátce se v čase mění. 
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

byt


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. Rozsah a druh vybavení jednotlivých [..]
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

cena obvyklá budoucí


Tuto cenu stanoví hypoteční banka pro potřebu poskytnutí úvěru. 
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

cena obvyklá nemovitosti


Cena, která by byla dosažena při prodejích stejné, popřípadě obdobné nemovitosti v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění se zohledněním všech i do budoucna předvídatelných faktorů snižujících její hodnotu. 
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

cena oceňovaných nemovitostí


Podle stavu po dokončení stavby v cenové úrovni ke dni ocenění. 
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

cena tržní


Cena, za kterou se nemovitost skutečně prodává a kupuje na trhu nemovitostí. 
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

dům bytový


Stavba, u níž převažuje funkce bydlení. 
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

dům rodinný


Rodinný dům je stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví. 
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hypoteční úvěr


Úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné.
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 23 se přihlašte, prosím.