sfrb.cz

Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy1
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (13)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

bytový dům


stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a počet samostatných bytů je 4 a více, počet podlaží není určující
Zdroj: sfrb.cz (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

nástavba


zvyšuje se počet podlaží, půdorys stavby se nemění
Zdroj: sfrb.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

byt


soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení, pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít tato místnost podlahovou plochu nejméně 16 m2
Zdroj: sfrb.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

přístavba


zvětšuje se půdorys (plocha) stavby, počet podlaží je zachován
Zdroj: sfrb.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

čerpací účet


samostatný účet či podúčet k existujícímu běžnému účtu žadatele sloužící výhradně k bezhotovostním úhradám celkových rozhodných výdajů, které jsou hrazeny částečně z poskytnutého úvěru a částečně z vlastních zdrojů
Zdroj: sfrb.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

den ukončení výstavby


den uvedený v závěrečném předávacím protokolu, resp. protokolu o předání a převzetí hotového díla sjednaného dle smlouvy o dílo, případně prohlášení příjemce úvěru o ukončení stavby. Byty musí být nejpozději k tomuto datu schopné užívání k danému účelu, dnu ukončení výstavby musí předcházet kolaudační rozhodnutí [..]
Zdroj: sfrb.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rozhodné výdaje


jedná se například o část výdajů spojených s pořízením pozemku či nemovitosti, kde bude stavba probíhat, dále o stavební náklady, náklady na technologie a základní vybavení bytů – souhrnný detailní seznam uvádí Pokyn pro čerpání úvěru
Zdroj: sfrb.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

výdaje hrazené z úvěru


jedná se o výdaje, na které je možné čerpat prostředky z poskytnutého úvěru – vymezení  výdajů uvádí Pokyn pro čerpání úvěru
Zdroj: sfrb.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vymezené fyzické osoby


osoby, s nimiž bude uzavřena nájemní smlouva na byty, pořizované podporovanou výstavbou, jež splňují alespoň jednu z podmínek daných   § 5 odst. (1) písm. a) Nařízením vlády č. 284/2011 Sb.
Zdroj: sfrb.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ostatní fyzické osoby


všechny fyzické osoby, s nimiž bude uzavřena nájemní smlouva na byty, pořizované podporovanou výstavbou, které nesplňují ani jeden z bodů, určujících vymezené fyzické osoby
Zdroj: sfrb.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 13 se přihlašte, prosím.