srovnavac.penize.ihned.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy5
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (57)

1

2   0

jistina


Nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání části dluhu).
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

2

2   1

věcné břemeno


Omezení práv vlastníka nemovitosti tím, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Věcná břemena přecházejí spolu s nemovitostí od původních vlastníků na vlastníky nové.
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

3

0   1

rejstřík


Americká hypotéka Anuitní splátka Bezpodílové spoluvlastnictví manželů Bonita Byt Bytový dům Cena obvyklá Cena obvyklá budoucí Cena tržní Cena úvěru Cílová částka Čerpání úvěru Degresivní splácení Dluhová služba Dlužník Doba splatnosti Domácnost Fixace úrokové sazby Hypoteční ú [..]
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

4

0   0

americká hypotéka


Neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí. Úvěr lze použít zpravidla k jakémukoliv účelu - pořízení bydlení, bytového vybavení, automobilu, investice do vzdělání, rozjezd podnikatelské činnosti a další. Úroková sazba americké hypotéky je o několik desetin procenta vyšší než úrokové sazby u standardního hypotečního úvěru. [..]
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

5

0   0

anuitní splátka


Měsíční splátka úvěru. Skládá se ze splátky jistiny a úroků. Výše anuitní splátky se po dobu fixace úrokové sazby hypotečního úvěru nemění.
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

6

0   0

bezpodílové spoluvlastnictví manželů


Tento název byl od 1. 8. 1998 nahrazen pojmem „společné jmění manželů“. Jedná se o zvláštní druh spoluvlastnictví, který je možný jen u manželů. Lze zúžit nebo rozšířit.
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

7

0   0

bonita


Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou má přístup k úvěrům s nižší úrokovou sazbou než klient s nízkou bonitou. Bonita dlužníka se odvíjí od výše jeho příjmů, věku, vzdělání, profese, rodinn [..]
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

8

0   0

byt


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

9

0   0

bytový dům


Stavba nejméně se třemi byty, ve které je více než polovina podlahové plochy určená k funkci bydlení.
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

10

0   0

cena obvyklá


Cena nemovitosti stanovená znalcem pro účel bankovní zástavy.
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz


Pro zobrazení všech definic slova 57 se přihlašte, prosím.