maneco-reality.cz

Website:https://www.maneco-reality.cz
Obdržené pozitivní hlasy12
Obdržené negativní hlasy22
Karma:-11 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (149)

1

4   1

zástavní věřitel


   Věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu.
Zdroj: maneco-reality.cz

2

1   1

číslo popisné


   Číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným (červené číslo).
Zdroj: maneco-reality.cz

3

1   9

fond oprav


   Fond oprav je tvořen měsíčně vlastníky bytových jednotek, a to příspěvky dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak ve výpisu Listu vlastnictví místně příslušného katastrálního úřadu. Zpravidla se fond oprav tvoří dle celkové plochy dané bytové jedno [..]
Zdroj: maneco-reality.cz

4

1   1

ltv


   Ukazatel vyjadřující poměr hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti poskytované do zástavy.
Zdroj: maneco-reality.cz

5

1   1

municipalita


   Městský správní orgán
Zdroj: maneco-reality.cz

6

1   1

nabývací titul


   Listina, na základě které osoba nabyla vlastnické právo k nemovitosti (kupní smlouva, smlouva o převodu, dědická smlouva, darovací smlouva atd.).
Zdroj: maneco-reality.cz

7

1   2

osvč


   Osoba samostatně výdělečně činná
Zdroj: maneco-reality.cz

8

1   1

plomba


   Zapsané právní vztahy a další práva uvedená na listu vlastnictví jsou dotčeny změnou právních vztahů, jsou vyznačeny písmenem P před označením nemovitosti v oddíle BLV.
Zdroj: maneco-reality.cz

9

1   1

všeobecné obchodní podmínky


   Obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy.
Zdroj: maneco-reality.cz

10

0   1

pozemky


window.RokSlideshowPath = ''; window.addEvent('load', function(){ var imgs = []; imgs.push({ file: 'slideshow_002.jpg', title: '', desc: '', url: '' }); imgs.push({ file: 'slideshow_004.jpg', title: '', desc: '', url: '' }); imgs.push( [..]
Zdroj: maneco-reality.cz


Pro zobrazení všech definic slova 149 se přihlašte, prosím.