edoxreality.cz

Obdržené pozitivní hlasy13
Obdržené negativní hlasy18
Karma:-4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (155)

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

osvč


Osoba samostatně výdělečně činná – podnikatelský subjekt známý pod označením fyzická osoba – podnikatel.
Zdroj: edoxreality.cz (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

mezanin


Název pro podlaží mezi přízemím a 1.patrem.
Zdroj: edoxreality.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

číslo popisné


Číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným (červené číslo).
Zdroj: edoxreality.cz (offline)

4

1 Thumbs up   8 Thumbs down

fond oprav


Fond oprav je tvořen měsíčně vlastníky bytových jednotek, a to příspěvky dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak ve výpisu Listu vlastnictví místně příslušného katastrálního úřadu. Zpravidla se fond oprav tvoří dle celkové plochy dané bytové jednotky [..]
Zdroj: edoxreality.cz (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

inkaso


Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta).
Zdroj: edoxreality.cz (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

plomba


Zapsané právní vztahy a další práva uvedená na listu vlastnictví jsou dotčeny změnou právních vztahů, jsou vyznačeny písmenem P před označením nemovitosti v oddíle BLV.
Zdroj: edoxreality.cz (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

právní subjektivita


Způsobilost mít práva a povinnosti.
Zdroj: edoxreality.cz (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

věřitel


Ten, kdo půjčuje (Klientovi).
Zdroj: edoxreality.cz (offline)

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

všeobecné obchodní podmínky


Obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy.
Zdroj: edoxreality.cz (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

zástavní věřitel


Věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu.
Zdroj: edoxreality.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 155 se přihlašte, prosím.