Význam INKASO
Co znamená slovo INKASO? Zde naleznete 47 významů slova INKASO. Můžete také přidat význam slova INKASO sami

1

3   0

INKASO


nástroj platebního styku; příjemce si inkasuje (vybírá) prostředky od plátce; inkasní způsob placení se používá tam, kde se částka každý měsíc mění - např. platby za telefon. Pl [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

3   1

INKASO


Zadáním příkazu „inkaso“ majitel účtu (plátce) hlásí bance čísla účtů těch subjektů, kterým povoluje inkasní formu placení na vrub svého účtu. V případě inkas SIPO nemusí klient zadání inkasa subjektům oznamovat.
Zdroj: kb.cz

3

1   0

INKASO


Inkaso je běžný způsob splácení, u kterého se měsíční splátka automaticky převádí z bankovního účtu klienta na účet COFIDIS. Klient nemusí mít obavu z pozdního zaplacení splát [..]
Zdroj: cofidis.cz

4

1   0

INKASO


Jeden nástrojù platebního styku. Vìøitel si sám strhává peníze na splátku z úètu dlužníka (Klienta).
Zdroj: pujcky-dinero.cz

5

1   0

INKASO


Inkaso znamená vyrovnání pohledávky. Obvykle je tento výraz používán pro označení automatického inkasa, což je často využívaný platební nástroj, kdy si věřitel sám strhává z ú [..]
Zdroj: crescogroup.org

6

1   0

INKASO


Pokyn k provedení platby z úètu klienta, pøièemž pøíkaz k tomuto úkonu dává bance subjekt, který je k majiteli úètu v postavení vìøitele. Touto formou se obvykle hradí pravidelné pl [..]
Zdroj: gemoney.cz

7

1   0

INKASO


provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo svému poskytovateli.
Zdroj: finarbitr.cz

8

0   0

INKASO


Pokyn k provedení platby z účtu klienta, přičemž příkaz k tomuto úkonu dává bance subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Touto formou se obvykle hradí pravidelné platby.
Zdroj: jaknabanku.cz

9

0   0

INKASO


Inkaso, príkaz na inkaso je spôsob pravidelnej úhrady za služby ako sú elektrina, nájom, plyn, telefón, ktorý sa používa v prípadoch, ak uhrádzaná suma nie je rovnaká. Ide o druh prevodn [..]
Zdroj: vub.sk

10

0   0

INKASO


jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta). 
Zdroj: new.kfinance.cz

11

0   0

INKASO


Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta).
Zdroj: agentreality.cz

12

0   0

INKASO


Vybrání pohledávky za dodané zboží a služby.
Zdroj: apogeo.cz

13

0   0

INKASO


Pokyn k provedení platby z účtu klienta; příkaz k tomuto úkonu dává bance na základě souhlasu majitele účtu subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Inkaso můžete vy [..]
Zdroj: cetelem.cz

14

1   1

INKASO


Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta).
Zdroj: edoxreality.cz

15

0   0

INKASO


znamená uhrazení (platbu) pojistného. Inkasované pojistné je pojistné skutečně zaplacené pojistníky, uhrazené v daném časovém období.
Zdroj: maximapojistovna.cz

16

0   0

INKASO


pokyn k provedení platby z účtu klienta, přičemž příkaz k tomuto úkonu dává bance subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Touto formou se obvykle hradí pravidelné pl [..]
Zdroj: platby-zdarma.cz

17

0   0

INKASO


Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta). Jednorázová splátka
Zdroj: realml.cz

18

0   0

INKASO


Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta).
Zdroj: spalekreality.cz

19

0   0

INKASO


Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta).
Zdroj: vasmakler.cz

20

0   0

INKASO


Pod výrazem inkaso se rozumí sbírka splatné pohledávky, především šeků (šekové inkaso), vrubopisů (vrubopis inkaso), směnek (inkaso směnkové), splatných dluhopisů, úroků a dividendových kuponů. Inkaso je uskutečněno bankou nebo autorizovanou osobou.
Zdroj: cz.brokerjet.com

21

0   0

INKASO


Úkon, ktorým sa uskutoèòuje výber dl¾nej sumy od dl¾níka. V pois»ovníctve sa týmto pojmom chápe inkaso poistného pri uzavretí poistnej zmluvy alebo výber dl¾ného poistného pri i [..]
Zdroj: allianzsp.sk

22

0   0

INKASO


vybrání penìz, likvidace penìžní pohledávky; poplatek poplatky
Zdroj: islo.cz

23

0   0

INKASO


Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta).
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

24

1   1

INKASO


pokyn k provedení platby z účtu klienta, příkaz k tomuto úkonu dává bance na základě souhlasu majitele účtu subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Inkaso můžete využít pro pravidelné platby např. splátky svého úvěru. Většinou se dává strop výše částky kterou si věřitel může strhnout z Vašeho [..]
Zdroj: sosfinance.profiweb.cz

25

0   0

INKASO


Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta). Jistina
Zdroj: bestrealitypraha.cz

26

0   0

INKASO


Jeden nástrojù platebního styku. Vìøitel si sám strhává peníze na splátku z úètu dlužníka (Klienta).
Zdroj: finaktiv.cz

27

0   0

INKASO


jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta). 
Zdroj: financeservices.cz

28

0   0

INKASO


jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta). 
Zdroj: kfinance.cz

29

0   0

INKASO


Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta).
Zdroj: precioso.cz

30

0   0

INKASO


Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta).
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

31

0   0

INKASO


Jedna z platebních metod, jež dává věřiteli možnost samostatně strhávat peníze na splátku z dlužníkova (klientova) účtu.
Zdroj: rkne.cz

32

0   0

INKASO


Smlouvou o inkasu se obstaravatel inkasa zavazuje obstarat pro příkazce přijetí peněžní částky nebo jiný inkasní úkon od třetí osoby a příkazce se zavazuje zaplatit obstaravateli inkas [..]
Zdroj: business.center.cz

33

0   0

INKASO


je pokyn k prevedeniu platby z účtu klienta. Zvolenie k platbe dáva finančnej inštitúcii subjekt, ktorý je k majiteľovi účtu v postavení veriteľa. Touto formou sa obvykle hradia prav [..]
Zdroj: ako-uctovat.sk

34

0   0

INKASO


Pod výrazem inkaso se rozumí sbírka splatné pohledávky, především šeků (šekové inkaso), vrubopisů (vrubopis inkaso), směnek (inkaso směnkové), splatných dluhopisů, úroků a dividendových kuponů. Inkaso je uskutečněno bankou nebo autorizovanou osobou.
Zdroj: brokerjet.cz

35

0   0

INKASO


velmi často využívaná služba, kterou poskytují banky. Jedná se o automatický převod z vašeho bankovního účtu na účet společnosti, kam chcete pravidelně peníze posílat. Hlavní výho [..]
Zdroj: blog.pujcky-penez.info

36

0   0

INKASO


Jde o způsob pravidelných plateb, které nemusí být každý měsíc stejné. využívá se zejména při platbě paušálu za telefon. Inkasní platbu musíte v bance povolit a kopii opotvrzení d [..]
Zdroj: financnirozcestnik.cz

37

0   0

INKASO


(SIPO) Pokyn k provedení platby z účtu klienta, přičemž příkaz k tomuto úkonu dává bance subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Touto formou se obvykle hradí pravidelné platby.
Zdroj: pujcky-5000.cz

38

0   0

INKASO


je pokyn k provedení platby z účtu klienta. Toto svolení k platbě dává finanční instituci subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Touto formou se obvykle hradí pravidel [..]
Zdroj: itesco.cz

39

0   0

INKASO


   Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta).
Zdroj: maneco-reality.cz

40

0   0

INKASO


znamená uhrazení (platbu) pojistného. Inkasované pojistné je pojistné skutečně zaplacené…
Zdroj: pojistenihavarijni.net

41

0   0

INKASO


je pokyn k provedení platby z účtu klienta. Svolení k platbě dává finanční instituci subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Touto formou se obvykle hradí pravidelné p [..]
Zdroj: www3.itesco.cz

42

0   0

INKASO


pokyn k provedení zpravidla pravidelné platby z účtu klienta, přičemž příkaz k tomuto úkonu dává bance subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele.
Zdroj: exchange.cz

43

0   0

INKASO


V běžné komunikaci jím rozumíme především inkasní příkaz k platbě složenek, nebo chceme-li, poukázek SIPO. Inkaso je ale běžným obecným pojmem z oblasti bankovnictví a financí a znamená uhrazení již splatné pohledávky. Realizovat jej můžeme hotovostně i bezhotovostně – převodem z účtu na účet.
Zdroj: pujckomat.cz

44

0   0

INKASO


Inkaso (z ital. incasso) je vyrovnání splatné pohledávky, buď v hotovosti nebo bezhotovostně, bankovním převodem z účtu příkazce na účet příjemce. Pohledávka vzniká obvykle fakturou [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

45

0   1

INKASO


Zadáním příkazu "inkaso" majitel účtu (plátce) hlásí bance čísla účtů těch subjektů, kterým povoluje inkasní formu placení na vrub svého účtu. V případě inkas SIPO a [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

46

0   1

INKASO


Inkaso vyjadřuje vyrovnání splatné pohledávky. Vyrovnání může být hotovostní i bezhotovostní. Pohledávka vzniká většinou fakturou za dodané zboží či službu. Na faktuře je uvedena také lhůta splatnosti, ve které je příkazc [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz

47

0   1

INKASO


Inkaso, nebo přímé stažení je pokyn, kdy bankovní účet držitele umožňuje své bance shromáždit peněžní částku přímo z jiného účtu.   Tento způsob je typicky používán k opakovaných plateb, jako je např. účet za telefon, kreditní karta nebo energie. Na rozdíl od trvalých příkazů, které vyžadují zadání ur [..]
Zdroj: penizechytre.cz


Přidat význam slova INKASO
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Finanční rezerva Jistina >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam