pujcky-5000.cz

Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy14
Karma:-9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (24)

1

3 Thumbs up   4 Thumbs down

rpsn


Úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je [..]
Zdroj: pujcky-5000.cz (offline)

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

internet banking


V širším smyslu využití internetu v bankovnictví, v užším smyslu skutečná realizace bankovních produktů a služeb prostřednictvím internetu.
Zdroj: pujcky-5000.cz (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Série pevně stanovených, shodných plateb, které jsou placeny jako splátky úvěru po dané konečné období, v pevně stanovených intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl úmoru.
Zdroj: pujcky-5000.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

běžný účet


Účet vysoce likvidních prostředků, které jsou splatné na požádání (na viděnou). Ve prospěch účtu přijímá banka vklady nebo platby majitele účtu a dnem připsání je také úročí. Platbami na pokyn vlastníka účet zatěžuje, v den provedení platby se odcházející částka již neúročí.
Zdroj: pujcky-5000.cz (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

dluhopis


Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplácení výnosů z něj k určitému datu.
Zdroj: pujcky-5000.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

dlužník


Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků.
Zdroj: pujcky-5000.cz (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

inkaso


(SIPO) Pokyn k provedení platby z účtu klienta, přičemž příkaz k tomuto úkonu dává bance subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Touto formou se obvykle hradí pravidelné platby.
Zdroj: pujcky-5000.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontokorentní úvěr


Úvěr, který je klientovi poskytován prostřednictvím kontokorentního účtu.
Zdroj: pujcky-5000.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontokorentní účet


Účet, na němž má klient bankou povoleno přečerpání do určité výše, tedy účet, na kterém klient může čerpat do mínusu v rámci předem stanoveného limitu. Někdy může být klientovi tato služba poskytnuta na jeho běžném účtu, jindy na účtu speciálně k tomu vyhrazenému.
Zdroj: pujcky-5000.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

p.a.


Z latinského per annum, což znamená roční, za rok. U úvěru značí úvěr za jeden rok. V případě, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p. a. počtem těchto období v roce. Například za tři měsíce je to úrok p. a. dělený čtyřmi.
Zdroj: pujcky-5000.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 24 se přihlašte, prosím.