kb.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy22
Obdržené negativní hlasy25
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (103)

1

6   2

volatilita


Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost. Ve finančnictví se jedná o rozkolísanost cen, kurzů, sazeb atd.
Zdroj: kb.cz

2

3   1

arbitráž


Jde o proces, který zajišťuje rovnováhu mezi identickými cennými papíry, tj. cennými papíry se stejným profilem (riziko/výnos), které se prodávají za stejnou cenu (zákon jedné ceny). Jestliže se dva takové cenné papíry prodávají za dvě rozdílné ceny (např. 1100 Kč a 1120 Kč), potom lze očekávat poptávku po levnějším cenném papíru. Zvýšená popt [..]
Zdroj: kb.cz

3

3   2

inkaso


Zadáním příkazu „inkaso“ majitel účtu (plátce) hlásí bance čísla účtů těch subjektů, kterým povoluje inkasní formu placení na vrub svého účtu. V případě inkas SIPO nemusí klient zadání inkasa subjektům oznamovat.
Zdroj: kb.cz

4

3   1

spot


Spot je promptní obchod: nákup nebo prodej jedné měny za druhou za aktuální kurs na finančním trhu v daném okamžiku.
Zdroj: kb.cz

5

1   2

forwardy


Představuje závazek kupujícího koupit určité množství podléhajícího aktiva k určitému dni za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price) a závazek prodávajícího prodat dané množství aktiva za stejných podmínek. Podmínky kontraktu jsou podrobně popsány ve smlouvě. S forwardy se obchoduje pouze na trzích OTC (over-the-counter), nikoli na burzác [..]
Zdroj: kb.cz

6

1   1

fundamentální analýza


Fundamentální analýza sleduje, do jaké míry cena akcie odpovídá její skutečné (vnitřní) hodnotě. Snaží se odpovědět na otázku, které akcie jsou nadhodnocené a které jsou podhodnocené, tj. které akcie koupit nebo prodat. Využívá exaktní výpočetní metody posuzování finančních ukazatelů podniků. Studuje výkonnost společnosti v minulosti na základě akt [..]
Zdroj: kb.cz

7

1   2

investiční kupón


Investiční kupón je cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji za investiční kupóny.
Zdroj: kb.cz

8

1   2

komoditní trhy


Komoditní trhy se zařazují do finančních trhů pouze v případě trhu s cennými kovy (zlato, stříbro a paladium). Zlato se někdy považuje za měnu. Potom spadá do kategorie měnových trhů.
Zdroj: kb.cz

9

1   2

libid


Zprávy o mezibankovní aktivitě a o euroměnové aktivitě se obvykle vztahují k LIBOR a LIBID. LIBID – London Interbank Bid Rate.
Zdroj: kb.cz

10

1   3

riziko


Finanční instituce a trhy existují ve světě nejistoty, který přináší různá rizika. Nejvýznamnějším rizikem finančních trhů je úvěrové riziko, jímž se rozumí riziko ztráty v případě, že partner nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu. V rámci kategorie úvěrového rizika se někdy vyčleňuje tzv. vypořádací riziko (settlement risk), které je ri [..]
Zdroj: kb.cz


Pro zobrazení všech definic slova 103 se přihlašte, prosím.