Význam Volatilita
Co znamená slovo Volatilita? Zde naleznete 47 významů slova Volatilita. Můžete také přidat význam slova Volatilita sami

1

5 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Kolísavost ceny nebo výnosu
Zdroj: nextfinance.cz

2

6 Thumbs up   2 Thumbs down

Volatilita


Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost. Ve finančnictví se jedná o rozkolísanost cen, kurzů, sazeb atd.
Zdroj: kb.cz

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Kolísavost kurzu/ceny daného instrumentu. Èím vìtší volatilita, tím vìtší rozpìtí, ve kterém kurz kolísá.
Zdroj: fxstreet.cz

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Kolísavost ceny nebo výnosnosti konkrétního aktiva na kapitálovém trhu; pøenesenì kolísavost, nestálost vùbec.
Zdroj: marxismus.cz

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Volatilita


Kolísavost ceny. Čím je větší, tím je větší cenové rozpětí, v němž se cena daného titulu pohybuje a tím je větší i riziko. [..]
Zdroj: csas.cz

6

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Volatilita


Kolísání výnosových měr nebo cen investičních instrumentů.
Zdroj: cnb.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Volatilita


Pøedstavuje kolísavost ceny. Èím je vìtší, tím je vìtší cenové rozpìtí, v nìmž se cena daného titulu pohybuje. Vyšší volatilita zpùsobuje zároveò vìtší investièní riziko.
Zdroj: akcie.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Pøedstavuje kolísavost ceny. Èím je vìtší, tím je vìtší cenové rozpìtí, v nìmž se cena daného titulu pohybuje. Vyšší volatilita zpùsobuje zároveò vìtší investièní riziko.
Zdroj: fio.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost napø. cen, kurzù, sazeb.
Zdroj: akcentacz.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Kolísání výnosových měr nebo cen investičních instrumentů.
Zdroj: abcfv.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Rozkolísanost, nestálost napøíklad cen, kurzù, sazeb ad.
Zdroj: financni.webz.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost např. cen, kurzů, sazeb.
Zdroj: citfin.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


(Anualizovaná) volatilita fondu je nejčastějším měřítkem jeho rizika. Měří standardní roční odchylku postupných výnosů fondu. Vysoká volatilita indikuje vysoké riziko.
Zdroj: ingbank.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


kolísavost kursu cenného papíru. Èím vìtší volatilita, tím vìtší rozpìtí, ve kterém kurs kolísá.
Zdroj: home.tiscali.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Kolísavost ceny nebo výnosu
Zdroj: cechmal.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


kolísavost kursu cenného papíru. Čím větší volatilita, tím větší rozpětí, ve kterém kurs kolísá.
Zdroj: cpinvest.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Míra kolísavosti daného aktiva (kolísavost tržní ceny cenného papíru).
Zdroj: easyinvest.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Je to měření sklonu akcie, obligace, akciového fondu, komodity či celého trhu k ostrému stoupání nebo klesaní ceny. Nestálost akcie, anebo akciového fondu mohou způsobit různé činitele [..]
Zdroj: miras.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Miera zmeny ceny aktíva počas určitého obdobia.
Zdroj: otpbank.sk

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Kolísavost hodnoty akcií příp. fondu. Větší volatilita znamená vyšší riziko, protože pravděpodobnost poklesu (byť třeba jen dočasného) je vyšší.
Zdroj: rsj.com

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Je to měření sklonu akcie, obligace, akciového fondu, komodity či celého trhu k ostrému stoupání nebo klesaní ceny. Nestálost akcie, anebo akciového fondu mohou způsobit různé činitele.
Zdroj: traders.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Kolísání výnosových měr nebo cen investičních instrumentů.
Zdroj: cz.brokerjet.com

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost, např. cen, kurzů, sazeb.
Zdroj: fastcash.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


míra kolísání hodnoty instrumentu
Zdroj: bossa.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Volatilita je veličina, která popisuje míru kolísání hodnoty aktiva, popřípadě jeho výnosu během časového období. Nejčastěji je definována jako směrodatná odchylka ceny aktiva. Volatilita se běžně zna [..]
Zdroj: cz.saxobank.com

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Kolísavost, resp. výše a frekvence změn ceny/hodnoty finančního instrumentu.
Zdroj: eakcie.cz

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Kolísavost ceny. Čím je větší, tím je větší cenové rozpětí, v němž se cena daného titulu pohybuje a tím je větší i riziko.
Zdroj: investicniklub.cz

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Kolísání výnosových mìr nebo cen investièních instrumentù.
Zdroj: vertesi.cz

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Kolísavost kurzu cenného papíru. Čím větší volatilita, tím větší rozpětí, ve kterém kurs kolísá.
Zdroj: ludvik-turek.com

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Uvedená hodnota označuje jak je trh rychlý a tzv. živý. Ve volatilních trzích lze vydělat více peněz za menší časové období, ale také lze hodně ztratit, pokud obchodník nejedná rychle. Volatilita se pozná velmi lehce i pouhým okem, jelikož se projevuje délkou jednotlivých úseček, které označují cenové rozpětí za určitý časový úsek. [..]
Zdroj: profity.cz

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Rozpětí kurzů cenných papírů a indexů během určitého období. Měří riziko kapitálové investice. Volatilita odpovídá standardní odchylce od střední hodnoty.
Zdroj: rb.cz

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost cen, kurzů, sazeb.
Zdroj: patria-direct.cz

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


míra průměrné intenzity kolísání kurzů cenných papírů a deviz i úrokových sazeb během určitého časového období, obvykle udáváno jako směrodatná odchylka
Zdroj: business.center.cz

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Kolísání výnosových měr nebo cen investičních instrumentů.
Zdroj: brokerjet.cz

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Míra prùmìrné intenzity kolísání kurzù cenných papírù, deviz a úrokových sazeb (bìhem urèitého období).
Zdroj: vysokyurok.cz

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Rozsah a stupeň pohybů kurzu.
Zdroj: chrtba.com

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Udává rizikovost fondu. Čím je volatilita větší, tím je investice do fondu rizikovější. Pokud je vývoj příslušné finanční veličiny více proměnlivý a je charakterizován většími výkyvy, tím je volatilita vyšší. Volatilita bývá také někdy popisována jako míra rozptýlení kursu finančního instrumentu od očekávané hodnoty. Hodnota volatility není stabiln [..]
Zdroj: fondmarket.cz

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Úroveò kolísání kurzù, napø. akcií Tento pojem je detailnì vysvìtlen i s praktickými ukázkami v rámci školení Kapitálový trh. seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Kolísavost ceny nebo výnosu.
Zdroj: financialmarkets.cz

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Volatilita popisuje interval zmien kurzu fondu. Je priemernou odchýlkou priemerného výnosu. Vypoèíta sa ako smerodajná odchýlka mesaèných výkonn [..]
Zdroj: tam.sk

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


 Jedná se o míru dynamiky tržních cen během určitého období. Obvykle se její hodnota zjišťuje na základě standardní odchylky.
Zdroj: highsky.cz

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


rozsah a rychlost kolísání kurzů obchodovaných cenných papírů (zejména akcií a pevně úročených cenných papírů) a deviz.
Zdroj: reico.cz

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Míra kolísání hodnoty aktiva. Volatilita většinou roste v době nejistoty nebo zásadních zpráv, kdy je na trhu mnoho účastníků, kteří chtějí koupit nebo prodat dané aktivum.
Zdroj: sab.cz

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Volatilita


Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové míry (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Volatilita vyjadřuje míru rizika investice do ur [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

45

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Volatilita


Ukazuje kolísavost daného investičního instrumentu. Čím je větší volatilita, tím také kurz kolísá ve větším rozpětí. Jedná se o číslo od nuly do jedné. Volatilita ukazuje nestálost, kolísání výnosovýc [..]
Zdroj: mesec.cz

46

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Volatilita


Kolísavost kurzu cenného papíru. Čím větší volatilita, tím větší rozpětí, ve kterém kurs kolísá.
Zdroj: czechwealth.cz

47

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Volatilita


riziko, kolísavost kursu cenného papíru
Zdroj: mojeinvestice.cz

<< Upgrade Vega >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam