icprogress.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy19
Karma:-11 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (90)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

akvizice


Získávání nových aktiv (obchodní, zamìstnanecké, firemní) seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz (offline)

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

analýza


Systematický rozbor kompletních informací na podrobnìjší detaily seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz (offline)

3

1 Thumbs up   3 Thumbs down

audience


Publikum, posluchaèi seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz (offline)

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

prezentace


Ukázka zboží a služeb, èi výklad postup seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

proces


Oznaèení dìje, èi postupu seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz (offline)

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

senior


Profesnì, èi èasovì starší pracovník seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz (offline)

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

verbální komunikace


Slovní, èi písemná forma dorozumívání seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

slovník pojmù


Pro upøesnìní významu nìkterých pojmù z oblasti obchodu, managementu a financí jsme pro Vás pøipravili slovník pojmù. Kliknìte na vybraný pojem pro zobrazení jeho významu. Pojmy jsou øazeny abecednì. A Account
Zdroj: icprogress.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account


Obchodní partner, bankovní úèet seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adr


Cenný papír zastupující urèitý poèet akcií. ADR jsou obchodovány nejèastìji na amerických burzách. Tento pojem je detailnì vysvìtlen i s praktickými ukázkami v rámci školení Kapitálový trh. seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 90 se přihlašte, prosím.