Význam senior
Co znamená slovo senior? Zde naleznete 6 významů slova senior. Můžete také přidat význam slova senior sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

senior


Slovo senior není právním oslovením osoby. Věkové označení osoby lze určit
úřední institucí.Osloveni v ČR je Pan Paní. Měli bychom zachovat lidskou slušnost.
Antonín Kváč - 5. května 2020

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

senior


starší èlen spoloèenstva
Zdroj: lekari.sk

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

senior


Slovo senior (z lat. senex, senis, starý, druhý stupeň senior, starší) má více významů: „starší“ v protikladu k „mladší“ (junior): člověk v letech, starý člověk, stařec (přechýleně seniorka); ve sport [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

senior


starší ze dvou osob téhož jména nebo profese | starší člen nějakého společenství | člověk vyššího (často důchodového) věku vůbec | dospělý sportovec, závodník ve specifické věkové kategorii | ju [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

senior


Profesnì, èi èasovì starší pracovník seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

senior


Přívlastek k názvu pozice, který vyjadřuje, že je obsazená zkušeným pracovníkem. Například "programátor senior" znamená, že daný programátor napsal už pár desítek tisíc řádků kódu a [..]
Zdroj: prace.rovnou.cz

<< nestor senatrice >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam