wuestenrot.cz

Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy4
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (21)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

stavební pozemek


Pozemek určený k výstavbě na základě stavebního povolení nebo územního rozhodnutí.  
Zdroj: wuestenrot.cz (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

věcné břemeno


Omezení práv vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.  
Zdroj: wuestenrot.cz (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Pravidelná splátka úvěru, obsahující jak úmor (jistinu) tak i úroky. Jejich poměr ve splátce se v čase mění.  
Zdroj: wuestenrot.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

byt


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. Rozsah a druh vybavení jednotlivých [..]
Zdroj: wuestenrot.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cena obvyklá nemovitosti


Cena, která by byla dosažena při prodejích stejné, popřípadě obdobné nemovitosti v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění se zohledněním všech i do budoucna předvídatelných faktorů snižujících její hodnotu. Tuto cenu stanoví hypoteční banka pro potřebu poskytnutí úvěru  
Zdroj: wuestenrot.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cena obvyklá budoucí


Cena oceňovaných nemovitostí podle stavu po dokončení stavby v cenové úrovni ke dni ocenění.
Zdroj: wuestenrot.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cena tržní


Cena, za kterou se nemovitost skutečně prodává a kupuje na trhu nemovitostí.  
Zdroj: wuestenrot.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dům bytový


Stavba, u níž převažuje funkce bydlení  
Zdroj: wuestenrot.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

dům rodinný


Rodinný dům je stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Zdroj: wuestenrot.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hypoteční úvěr


Úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné.  
Zdroj: wuestenrot.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 21 se přihlašte, prosím.