optimalizace-financi.cz

Website:https://finfocus.cz/
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (82)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

zůstatek na účtu


částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu klienta. Může jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak klient bance v daném okamžiku dluží. Další použ&iacu [..]
Zdroj: optimalizace-financi.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

doba hospitalizace


Pobyt v nemocnici nejméně na jeden den (jeden den znamená dobu 24 hodin nebo přes jednu noc).
Zdroj: optimalizace-financi.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aprc


představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem na bydlení za celou dob [..]
Zdroj: optimalizace-financi.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bankomat


peněžní výdajový automat, který slouží především k výplatě hotovosti v bankovkách pomocí platební karty či bankomatové karty. Další používaná označení: ATM; Automatic Teller Machine
Zdroj: optimalizace-financi.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bankovní převod


prostředek platebního styku. Banky provádějí převody peněz na základě příkazu klienta; v tuzemském platebním styku se používá forma úhrady nebo inkasní forma placení. Další používaná označení: Bank Transfer
Zdroj: optimalizace-financi.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bankovní účet


účet vedený u banky. Bankovní účty se dělí na jednotlivé typy, např. běžné účty, vkladové, úvěrové atp. Další používaná označení: Bank Account
Zdroj: optimalizace-financi.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bankovní spojení


jednoznačné určení účtu klienta. Pro tuzemský platební styk je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky stanoveným Českou národní bankou. Další používaná označení: Bank Connection
Zdroj: optimalizace-financi.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bezhotovostní operace


Operace uskutečňovaná bez použití fyzických peněz (hotovosti) prostřednictvím bankovních převodů a dalších účetních operací. Další používaná označení: Wire Transfer; Noncash Transfer; Cashless Transfer
Zdroj: optimalizace-financi.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

běžný účet


Bankovní účet, na kterém má klient uloženy peníze, které si může kdykoli vybrat nebo vložit další (s ohledem na podmínky stanovené bankou). Vklady a výběry peněžních prostředků z běžného účtu může klient uskutečňovat různými způsoby, napří [..]
Zdroj: optimalizace-financi.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bic


Bankovní identifikační kód, užívaný pro účely mezinárodního platebního styku. Tyto kódy stanovuje mezinárodní společnost SWIFT. Další používaná označení: Bank Identifier Code
Zdroj: optimalizace-financi.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 82 se přihlašte, prosím.