Význam autoremedura
Co znamená slovo autoremedura? Zde naleznete 5 významů slova autoremedura. Můžete také přidat význam slova autoremedura sami

1

0   1

autoremedura


vyřízení opravného prostředku (např. odvolání) orgánem, který napadené rozhodnutí vydal.
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   1

autoremedura


Považuje-li útvar, jehož rozhodnutí bylo napadeno, stížnost za přípustnou a oprávněnou, vyhoví stížnosti sám. To neplatí, jestliže proti tomu, kdo podal stížnost, stojí jiný účastník řízení. Není-li stížnosti vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce poté, kdy bylo podáno odůvodnění, je stížnost neprodleně předána stížnostnímu senátu bez stanoviska ve věci [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz

3

0   1

autoremedura


zpùsob vyøízení opravného prostøedku, pøi kterém správní orgán sám zmìní své pùvodní rozhodnutí
Zdroj: islo.cz

4

0   1

autoremedura


Autoremedura (z lat. remederi – „zhojit“ ) je zvláštním způsobem vyřízení opravného prostředku v řízení, kdy o zrušení nebo změně rozhodnutí rozhoduje sám orgán, který vydal původní napadené rozhodnut [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   2

autoremedura


způsob vyřízení opravného prostředku (např. odvolání), kdy nápravu zjednává sám orgán, který původní rozhodnutí vydal, nikoliv orgán vyššího stupně Obecně ji sám orgán může provést jen tehdy, vyhovuje-li plně podanému opravnému prostředku. Účelem autoremendury je umožnit rychlou nápravu vlastní chyby.
Zdroj: business.center.cz

Přidat význam slova autoremedura
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ireverzibilní ?ímský >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam