Význam autoremedura
Co znamená slovo autoremedura? Zde naleznete 5 významů slova autoremedura. Můžete také přidat význam slova autoremedura sami

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

autoremedura


vyřízení opravného prostředku (např. odvolání) orgánem, který napadené rozhodnutí vydal.
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

autoremedura


Považuje-li útvar, jehož rozhodnutí bylo napadeno, stížnost za přípustnou a oprávněnou, vyhoví stížnosti sám. To neplatí, jestliže proti tomu, kdo podal stížnost, stojí jiný účastník řízení. Není-li stížnosti vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce poté, kdy bylo podáno odůvodnění, je stížnost neprodleně předána stížnostnímu senátu bez stanoviska ve věci [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

autoremedura


zpùsob vyøízení opravného prostøedku, pøi kterém správní orgán sám zmìní své pùvodní rozhodnutí
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

autoremedura


Autoremedura (z lat. remederi – „zhojit“ ) je zvláštním způsobem vyřízení opravného prostředku v řízení, kdy o zrušení nebo změně rozhodnutí rozhoduje sám orgán, který vydal původní napadené rozhodnut [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

autoremedura


způsob vyřízení opravného prostředku (např. odvolání), kdy nápravu zjednává sám orgán, který původní rozhodnutí vydal, nikoliv orgán vyššího stupně Obecně ji sám orgán může provést jen tehdy, vyhovuje-li plně podanému opravnému prostředku. Účelem autoremendury je umožnit rychlou nápravu vlastní chyby.
Zdroj: business.center.cz

<< ireverzibilní ?ímský >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam