Význam bajka
Co znamená slovo bajka? Zde naleznete 3 významů slova bajka. Můžete také přidat význam slova bajka sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

bajka


poučný příběh, ve kterém si zvířata počínají jako lidé | * | (''přeneseně'') nepravdivý příběh | * | pohádka | povídačka, pohádka
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

bajka


Bajka je literární útvar, který vznikl pravděpodobně v 6. století př. n. l. Za jejího zakladatele bývá považován otrok Ezop, který ale není prokazatelná historická postava. Základem bajky je alegorie, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

bajka


Velmi starý spoleèensko-kritický útvar útvar, pùvodnì lidové slovesnosti, v nìmž jsou zvíøata nositeli lidských vlastností.
Zdroj: marxismus.cz
<< altruismus barometr >>