Význam altruismus
Co znamená slovo altruismus? Zde naleznete 8 významů slova altruismus. Můžete také přidat význam slova altruismus sami

1

9 Thumbs up   1 Thumbs down

altruismus


(lat. alter, druhý), pojem A. Comta pro nezištné jednání ve prospěch druhých.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

9 Thumbs up   1 Thumbs down

altruismus


nesobecká láska k ostatním lidem
Zdroj: pppbruntal.cz

3

3 Thumbs up   2 Thumbs down

altruismus


Forma myšlení, cítění a jednání vedená nezištností a láskou k bližnímu. Opak egoismu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

altruismus


Altruismus (z lat. alter, druhý, 3. pád altrui, druhému) je moderní označení pro postoje a jednání, která sledují prospěch druhého člověka (altruistické jednání, dobročinnost, nesobeckost, nezištnost) [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

altruismus


nesobecká péče o to, aby se ostatním dařilo dobře | egoismus
Zdroj: cs.wiktionary.org

6

2 Thumbs up   2 Thumbs down

altruismus


nesobecká láska k ostatním lidem
Zdroj: help24.cz

7

1 Thumbs up   3 Thumbs down

altruismus


Opak egoismu, chování jednotlivce ve prospìch druhých. U živých tvorù se projevuje spíše jen ve vztazích k potomstvu, u sociálnì organizovaných druhù je daleko širší. Èlovìk jako nejvýše soc [..]
Zdroj: marxismus.cz

8

2 Thumbs up   12 Thumbs down

altruismus


Stav, kdy ten, kdo se chová altruisticky, očekává, že mu ten, komu pomohl, později tuto službu oplatí.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

<< altruizmus bajka >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam