Význam chátra
Co znamená slovo chátra? Zde naleznete 2 významů slova chátra. Můžete také přidat význam slova chátra sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

chátra


nízká sociální vrstva, chudáci | sebranka, chamraď, lůza, holota, sběř
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chátra


Pùvodnì bìlošská chudina, dnes spíše expresivní oznaèení pro skupinu hodnou pohrdání, èasto vypovídající více o tom, kdo slovo užívá, než o tìch kteøí jsou takto oznaèováni. [..]
Zdroj: marxismus.cz
<< neologizmus byt >>