Význam close
Co znamená slovo close? Zde naleznete 5 významů slova close. Můžete také přidat význam slova close sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

close


Uzavírací cena
Zdroj: forex24.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

close


zavřít | shut
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

close


(1) Èasový úsek na konci obchodovací seance, kdy všechny pøíchozí pøíkazy jsou exekuovány za tuto uzavírací cenu. (2) Co udìlá brokerský dùm s vaším obchodním úètem, nepošlete-li na nìj vèas požadovan [..]
Zdroj: komodity.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

close


anglicky "zavøít" - tlaèítko s nápisem Close slouží k zavøení okna èi celého programu
Zdroj: it-slovnik.cz

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

close


je zavírací cena, které cenné papír dosáhl ve vybraném časovém úseku, nebo na konci obchodování.
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)

<< reveal primer >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam