investors.nazory.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy13
Karma:-11 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (34)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

komodita


je nějaká základní surovina (např. zlato, stříbro, měď, hliník, platina a jiné drahé kovy a kovy, obilí, pšenice, káva, cukr, brambory a jiné základní produkty zemědělské výroby, elektrická energie, zemní plyn, ropa, ale i benzín apod...).
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

open


je otevírací cena ve zvoleném časovém úseku, nebo na začátku obchodování.
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akcie


cenný papír, majitelem je akcionář. S nákupem plynou majiteli i všechna práva akcionáře (podíl na zisku společnosti, možnost účastnit se valné hromady, podílet se na řízení společnosti, podíl na likvidačním zůstatku společnosti při jejím zániku)
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akcionář


je držitel akcie / akcií
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

auditor


Fyzická nebo právnická osoba jenž kontroluje hospodaření té které společnosti.
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

broker


je zprostředkovatel mezi obchodníkem / investorem a burzou. Umožňuje Vám obchodovat za určitou marži nebo poplatek
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

burza


místo setkání nabídky a poptávky. Instituce zajíšťující separování nabídky a poptávky a případné vypořádání obchodu (jeli zájem na obou stranách za stejnou cenu)
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

close


je zavírací cena, které cenné papír dosáhl ve vybraném časovém úseku, nebo na konci obchodování.
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

daně


je poplatek z realizovaného zisku odevzdaný státu; např.: z obchodování s akciemi spadáte do skupiny s vedlejšími příjmy a vaše zisky jsou počítány z rodílu nákupní a prodejní ceny a zdaněny 15%, z forexu jsou za vaše příjmy povážovány veškeré vaše prodeje, je to proto, že forexový trh spadá do oblasti hazardu (v našem daňovém zákoně). JE MOŽNÉ, ŽE [..]
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

dividenda


je podíl akcionáře na zisku společnosti, může být ale nemusí být vyplácena. Rozhoduje se o tom často na valné hromadě.
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 34 se přihlašte, prosím.