Význam diferenciace produktu
Co znamená slovo diferenciace produktu? Zde naleznete 3 významů slova diferenciace produktu. Můžete také přidat význam slova diferenciace produktu sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

diferenciace produktu


Vlastnosti, díky nimž se jeden produkt zdá být odlišným vùèi jiným produktùm na konkurenèním trhu.
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

diferenciace produktu


Navrhování vzájemnì závislých produktù tak, tak aby mìli spoleèné, ale jasnì se lišící znaky, a aby byly pøitažlivé pro rùzné segmenty trhu.
Zdroj: ewizard.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

diferenciace produktu


Diferenciace produktu znamená využití rozdílné vlastnosti, kvality nebo image ať už fyzické nebo psychologické povahy, což odliší produkt od těch, které nabízejí konkurenti. Diferenciace je zaměřena n [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< diakonie disážio >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam