Význam enhanced
Co znamená slovo enhanced? Zde naleznete 2 významů slova enhanced. Můžete také přidat význam slova enhanced sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enhanced


zvýšený | * | ''minulý čas a příčestí minulé slova enhance''
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enhanced


Enhanced - anglicky "zvìtšený" èi "rozšíøený". Pøívlastek, který se èasto používá s novou verzí nìjakého hardware (nebo u technologie) a znaèí, že je lepší než pøedchozí verze. [..]
Zdroj: it-slovnik.cz
<< trigger radikál >>