Význam entelechie
Co znamená slovo entelechie? Zde naleznete 4 významů slova entelechie. Můžete také přidat význam slova entelechie sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

entelechie


(řec. en, uvnitř, telos, cíl a echein, mít); od Aristotela název pro uskutečňování možností (energeia), zacílenost, směřování k cíli i pro dokonalost, cíl sám. Ve vitalismu síla, která řídí růst, vývoj a vznikání živých organismů.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

entelechie


Entelechie je filosofický pojem, kterým Aristotelés označuje vývoj a pohyb živých organismů i člověka k nějakému vnitřně danému cíli, k druhově specifické dokonalosti. Entelechií housenky je kukla a m [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

entelechie


tvoøivý životní princip; rozdíl mezi skuteèností a možností
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

entelechie


("entelechy"): termín zavedl øecký filosof Aristoteles (384-322 pø. Kr.) pro oznaèení tìlesného tvaru a vyjadøující souèasnì i specifické zákony organického "povstávání a zanikání", pøièem¾ "du¹i" chá [..]
Zdroj: mprinstitute.org

<< ens entita >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam