Význam evidence
Co znamená slovo evidence? Zde naleznete 4 významů slova evidence. Můžete také přidat význam slova evidence sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

evidence


Viditelnost, zøetelnost; jedna ze základních snah èlovìka chtìjícího mít pøehled o životních podmínkách obklopujících jej a souèasnì pøedpoklad jakékoliv racionální èinnosti. V.I.Lenin to ch [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

evidence


(lat. e-visu, z vidění), zjevnost, zřejmost, jasná patrnost.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

evidence


jistota, samozøejmost poznání; vedení záznamù, pøehled
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

evidence


Evidence (z lat. e-visu, z viděného) znamená: Původně a ve filosofii zřejmost nějakého stavu věcí, kterou lze vidět „na vlastní oči“. Odtud například: Evidence Based Medicine V běžné řeči, v administ [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< euthanasie evoluce >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam