Význam faksimile
Co znamená slovo faksimile? Zde naleznete 6 významů slova faksimile. Můžete také přidat význam slova faksimile sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

faksimile


"1. napodobenina, věrná kopie originálu; 2. druh obrazového přenosu"
Zdroj: coznamena.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

faksimile


1. napodobenina, vìrná kopie originálu; 2. druh obrazového pøenosu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

faksimile


1. napodobenina, vìrná kopie originálu; 2. druh obrazového pøenosu
Zdroj: islo.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

faksimile


1. věrná napodobenina originálu, obvykle grafického charakteru 2. obrazová telegrafie (fax) Z latinského fac simile
Zdroj: business.center.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faksimile


Faksimile (z latinského fac simile = čiň podobně) je velice přesné napodobení originálu, většinou starých tisků nebo rukopisů. Kopie bývá často od původního dokumentu těžko rozlišitelná. Ze slova faks [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

faksimile


(v doslovném pøekladu z latiny "uèiò podobné"), pøesná kopie listiny, peèeti, podpisu, malby, poøízená reprodukèní technikou v mìøítku, barvách atd.…
Zdroj: pametihodnosti.cz

<< fako fakt >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam