Význam fronta
Co znamená slovo fronta? Zde naleznete 15 významů slova fronta. Můžete také přidat význam slova fronta sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

fronta


zástup čekajících lidí | * | pásmo, kde dochází k bojům jednotlivých vojsk | * | (''informatika'') abstraktní datová struktura | (''meteorologie'') rozhraní na styku vzdušných mas o různých tepl [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

fronta


queue
Zdroj: ped.muni.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fronta


Fronta je v programování abstraktní datový typ typu FIFO (z anglického First In, First Out, česky První dovnitř, první ven). Fronta používaná v operačních systémech pro meziprocesovou komunikaci je ta [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

fronta


soubor průčeli (například městských domů) v linii ulice nebo náměstí
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

fronta


siku na něco
Zdroj: dominicweb.eu

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

fronta


1. prùèelí budovy; 2. rozhraní mezi dvìma vzduchovými hmotami; 3. prostor bojové èinnosti; 4. seskupení politických stran, organizací se spoleèným zamìøením; 5. zástup èekajících
Zdroj: islo.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

fronta


Fronta (z lat. frons, frontis - čelo) může označovat: válečná fronta – linie dotyku nepřátelských armád atmosférická fronta – v meteorologii rozhraní mezi různými masami vzduchu fronta (datová struktu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

fronta


Atmosférická fronta je přechodné pásmo mezi dvěma vzduchovými hmotami v atmosféře. Atmosférická fronta je trojrozměrný útvar. Fronty mohou dosahovat délky tisíce kilometrů a šířka frontální plochy dos [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

fronta


Dohoda, podle níž jsou příkazy k převodu zařazovány jejich původci nebo systémem do fronty, dokud na zúčtovacím účtu původce není dostatečné krytí nebo toto krytí nedosahuje limitů stanovených pro příkazce. V některých případech může krytí zahrnovat i nevyčerpané úvěrové linky nebo dostupné zajištění. Viz též Maximální limity. [..]
Zdroj: bankovnipoplatky.com

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

fronta


soubor průčeli (například městských domů) v linii ulice nebo náměstí
Zdroj: hruby-rohozec.eu

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

fronta


soubor průčeli (například městských domů) v linii ulice nebo náměstí
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

12

1 Thumbs up   2 Thumbs down

fronta


soubor průčeli (například městských domů) v linii ulice nebo náměstí
Zdroj: januv-hrad.cz

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

fronta


soubor průčeli (například městských domů) v linii ulice nebo náměstí
Zdroj: zamek-hluboka.eu

14

1 Thumbs up   2 Thumbs down

fronta


soubor průčeli (například městských domů) v linii ulice nebo náměstí
Zdroj: hrad-bouzov.cz

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

fronta


Fronta je v programování abstraktní datový typ typu FIFO (z anglického First In, First Out, česky První dovnitř, první ven). Fronta používaná v operačních systémech pro meziprocesovou komunikaci je ta [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< cibule hydromel >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam