Význam hodnota
Co znamená slovo hodnota? Zde naleznete 16 významů slova hodnota. Můžete také přidat význam slova hodnota sami

1

4 Thumbs up   2 Thumbs down

hodnota


Význam slova HODNOTA-cena materiálu plus práce + příp. historická hodnota, podle mne rozdílná cena od ceny obvyklé (za kolik je prodáváno) a tržní (za kolik byly srovnatelné předměty skutečně prodány - v místě a čase.
Např. při ceně obv. je ke skutečné hodnotě přičteno spoustu navýšení, práce úředníků, prodavačů, marže, DPH , promítnutí vysokého nájmu prodejny atd.)
Renata Suková - 8. prosince 2022

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hodnota


cena, význam, váha, důležitost | * | číslo vzniklé výpočtem | * | číslo získané měřením | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hodnota


value
Zdroj: ped.muni.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hodnota


V ekonomii velièina vyjadøující množství lidské práce vložené do zboží, projevující se s odchylkami podle nabídky a poptávky pøi smìnì jako cena.
Zdroj: marxismus.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hodnota


pojem hodnota v konfrontaci s pojmem cena znamená, jaká je skutečná hodnota nějakého aktiva, přičemž cena a hodnota nemusí být totožné
Zdroj: czshares.com

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hodnota


totogi
Zdroj: dominicweb.eu

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hodnota


ekonomická kategorie vyjadřující budoucí užitek, prospěch pro vlastníka daného zboží nebo služby k datu odhadu.
Zdroj: posudek.com

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hodnota


 - To, co je pro vás důležité.
Zdroj: kouc-koucink.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hodnota


Pridaná hodnota - market. 1) hodnota pridaná k materiálu jeho ďalším spracovaním; 2) v maloobchodnom strategickom rozhodovaní rozmer obchodnej matrice pozicionovania, ktorý poukazuje na úroveň služieb a operačné metódy obchodníka.
Zdroj: bonumeng.eu

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hodnota


Vědomá nebo nevědomá představa o tom, co je žádoucí.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hodnota


Statistický průměr, který je vypočten tak, že jsou sečteny všechny hodnoty a vyděleny počtem položek.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hodnota


Je to, co je pro nás důležité, co nás naplňuje a co je pro nás cenné. Může to být klidně krásný výhled, procházka, cvičení
Anna - 25. června 2021

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hodnota


Hodnota je údaj vzniklý objektivním/subjektivním posouzením hmotné/nehmotné podstaty a je vyjádřený v určitých měřitelných/neměřitelných jednotkách. Je vyjádřen komparativně ve vztahu k obecně přijíma [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hodnota


Hodnota hrací karty je vedle barvy karty její druhou důležitou vlastností. Karetní sada je v různých hrách rozdělena na určitý počet hodnot, nejčastěji 8 (po čtyřech barvách, tedy 32 karet), 13 (po čt [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0 Thumbs up   2 Thumbs down

hodnota


Hodnota - 1) cena (spravidla v peniazoch); 2) pomer vnímanej kvality a ceny; 3) úžitkovosť, osožnosť; 4) niečo cenné; istý majetok; 5) množstvo spoločensky potrebnej práce vynaloženej pri výrobe produktu.
Zdroj: bonumeng.eu

16

0 Thumbs up   2 Thumbs down

hodnota


Alternativní výraz pro „tón“. Termín hodnota (value) se používá hlavně ve Spojených státech. Termín, „barevný tón“ se týká relativního stupně světlosti nebo tmavosti některé z barev, na stupnici [..]
Zdroj: svet-umeni.cz

<< pohled samoz?ejm? >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam