Význam hrad
Co znamená slovo hrad? Zde naleznete 14 významů slova hrad. Můžete také přidat význam slova hrad sami

1

2   0

hrad


opevněný sídelní útvar vrcholného středověku (v Čechách 12., 13. - počátek 16. století) s funkcí rezidenční, obrannou a správní. Podle umístění v terénu rozlišujeme hrady na kupách, hrady ostrožné, skalní, vodní. Z hlediska stavební formy mluvíme o typech, představujících však pouze pomocné moderní klasifikační [..]
Zdroj: hruby-rohozec.eu

2

1   0

hrad


opevněný sídelní útvar vrcholného středověku (v Čechách 12., 13. - počátek 16. století) s funkcí rezidenční, obrannou a správní. Podle umístění v terénu rozlišujeme hrady na kupách, hrady ostrožné, skalní, vodní. Z hlediska stavební formy mluvíme o typech, představujících však pouze pomocné moderní klasifikační [..]
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

3

1   0

hrad


Hrad (cizojazyčně a odborně též kastel z latinského castellum, z čehož pochází i označení kostel) je opevněné feudální sídlo vystavěné většinou v rozmezí 11.–16. století.[zdro [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

hrad


opevněné feudální sídlo
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0   0

hrad


Opevnìné sídlo vládnoucího rodu po vzniku feudální spoleènosti a dovršení tøídní diferenciace. Asi od 13. století poskytuje ochranu už ne všem, jako pøedchozí hradištì, a [..]
Zdroj: marxismus.cz

6

0   0

hrad


støedovìké opevnìné panské sídlo, podle polohy vý¹inný nebo vodní (blatný), rozlo¾ený v rovinì a chránìný systémem rybníkù a vodních pøíkopù, podle…
Zdroj: pametihodnosti.cz

7

0   0

hrad


typ obydlí živoèichù, které dosahuje znaèných rozmìrù. "Hradem" se napø. oznaèují bobøí kupy nebo podzemní jezevèí komplexy nor (tzv. noøištì).
Zdroj: savci.upol.cz

8

0   0

hrad


opevněný sídelní útvar vrcholného středověku (v Čechách 12., 13. - počátek 16. století) s funkcí rezidenční, obrannou a správní. Podle umístění v terénu rozlišujeme hrady na kupách, hrady ostrožné, skalní, vodní. Z hlediska stavební formy mluvíme o typech, představujících však pouze pomocné moderní klasifikační [..]
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

9

0   0

hrad


opevněný sídelní útvar vrcholného středověku (v Čechách 12., 13. - počátek 16. století) s funkcí rezidenční, obrannou a správní. Podle umístění v terénu rozlišujeme hrady na kupách, hrady ostrožné, skalní, vodní. Z hlediska stavební formy mluvíme o typech, představujících však pouze pomocné moderní klasifikační [..]
Zdroj: januv-hrad.cz

10

0   0

hrad


opevněný sídelní útvar vrcholného středověku (v Čechách 12., 13. - počátek 16. století) s funkcí rezidenční, obrannou a správní. Podle umístění v terénu rozlišujeme hrady na kupách, hrady ostrožné, skalní, vodní. Z hlediska stavební formy mluvíme o typech, představujících však pouze pomocné moderní klasifikační [..]
Zdroj: zamek-hluboka.eu

11

0   0

hrad


opevněný sídelní útvar vrcholného středověku (v Čechách 12., 13. - počátek 16. století) s funkcí rezidenční, obrannou a správní. Podle umístění v terénu rozlišujeme hrady na kupách, hrady ostrožné, skalní, vodní. Z hlediska stavební formy mluvíme o typech, představujících však pouze pomocné moderní klasifikační [..]
Zdroj: hrad-bouzov.cz

12

0   0

hrad


Hrad je v Česku zažité pojmenování Pražského hradu, popřípadě přeneseně prezidenta. Za období první republiky se takto označovala také neoficiální skupina prezidenta Masaryka a jeho [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0   0

hrad


Hrbáčkovy tůně jsou významnou přírodní rezervací ve středním Polabí a součástí Evropsky významné lokality Natura 2000. Jedná se o skupinu jezírek vzniklých na místě bývalých ř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   1

hrad


středověké opevněné  panské sídlo s obrannou i správní funkcí, podle polohy výšinné nebo nížinné, vodní
Zdroj: bystre.unas.cz


Přidat význam slova hrad
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Sverige igår >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam