Význam hymna
Co znamená slovo hymna? Zde naleznete 3 významů slova hymna. Můžete také přidat význam slova hymna sami

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hymna


slavnostní píseò jako symbol jednoty a pospolitosti; velebení, chvalozpìv
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hymna


Slavnostní zpìv jako symbol jednoty urèitého kolektivu. Národní nebo státní hymna, píseò zpívaná (hraná) u pøíležitosti národních a státních oslav.
Zdroj: skinhead.sweb.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hymna


Chvalozpěv, hymna či hymnus (starořecky ὕμνος hymnos - chvalozpěv) je lyrický literární žánr, druh ódy. Původně byli hymny opěvováni bohové a dodnes má charakter velebení, chvály. Básníci jím vždy vyj [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< hygrostat hyperboloid >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam