Význam imunita
Co znamená slovo imunita? Zde naleznete 18 významů slova imunita. Můžete také přidat význam slova imunita sami

1

2   0

imunita


schopnost organismu rozeznat „své“ od „cizího“ a pomocí buněk a protilátek toto „cizí“ zneškodnit | statut chránící politika před trestním stíháním | odolnost | —
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

imunita


Je to obranyschopnos» organizmu. Ide o schopnos» organizmu rozozna» vlastné a cudzorodé látky a pomocou protilátok cudzorodé zne¹kodni».
Zdroj: fmg.sk

3

0   0

imunita


Zvláštní právní ochrana osob vykonávajících urèité funkce pøed trestními procesními úkony státu. Chrání nikoliv osobu, ale úøad který zastává, jako napø. hlava státu, poslanec, [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0   0

imunita


nestíhatelnost senátora pro hlasování a vystoupení v komoře a orgánech Parlamentu.
Zdroj: senat.cz

5

0   0

imunita


odolnost; vynìtí z pùsobnosti právních pøedpisù, zvláštní ochrana
Zdroj: islo.cz

6

0   0

imunita


Schopnost organismu bránit se proti cizím látkám; odolnost proti chorobě.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

0   0

imunita


stav organismu, který vylučuje vznik infekce, absolutní rezistence,
Zdroj: agromanual.cz

8

0   0

imunita


Imunita - zdrav. obranyschopnosť organizmu. Ide o schopnosť organizmu rozoznať vlastné a cudzorodé látky a pomocou protilátok cudzorodé zneškodniť.
Zdroj: bonumeng.eu

9

0   0

imunita


obranyschopnosť organizmu
Zdroj: zdravie.sk

10

0   0

imunita


odolnos organizmu proti cudzorodým látkam
Zdroj: lekari.sk

11

0   0

imunita


Prostředek pro zvýšenou ochranu poslance během výkonu jeho mandátu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

12

0   0

imunita


Imunita je název pro schopnost organismu bránit se škodlivým činitelům. Mezi tyto škodlivé činitele počítáme bakterie, viry, plísně, prvoky, ale také nádorové buňky. Výkonnými buň [..]
Zdroj: fnbrno.cz

13

0   0

imunita


odolnost organismu vùèi zevním vlivùm
Zdroj: zodac7.cz

14

0   0

imunita


Imunita je schopnost organismu bránit se škodlivým látkám, chorobám, bakteriím èi virùm z vnìjšího prostøedí èi z prostøedí vnitøního. Imunitní systém nalezneme i u rostlin, ale n [..]
Zdroj: jakkrmit.cz

15

0   0

imunita


Imunita označuje osvobození jistých osob od trestního stíhání nebo omezení trestní pravomoci vůči těmto osobám. Určitou formu imunity mívají ve světě členové parlamentu, prezidenti [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0   0

imunita


Imunita v imunologii označuje schopnost organismu bránit se proti antigenům pocházejícím jak z vnějšího prostředí, tak z prostředí z pohledu organismu vnitřního. V praxi se antigeny mys [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0   0

imunita


Imunita může znamenat: imunita (biologie) – pojem z oboru imunologie imunita (právo) Imunita zákonodárců v Česku Indemnita diplomatická imunita
Zdroj: cs.wikipedia.org

18

0   0

imunita


Imunita může znamenat: imunita (biologie) – pojem z oboru imunologie imunita (právo) Imunita zákonodárců v Česku Indemnita diplomatická imunita
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova imunita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ileus chitin >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam