Význam imunita
Co znamená slovo imunita? Zde naleznete 18 významů slova imunita. Můžete také přidat význam slova imunita sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


schopnost organismu rozeznat „své“ od „cizího“ a pomocí buněk a protilátek toto „cizí“ zneškodnit | statut chránící politika před trestním stíháním | odolnost | —
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


Zvláštní právní ochrana osob vykonávajících urèité funkce pøed trestními procesními úkony státu. Chrání nikoliv osobu, ale úøad který zastává, jako napø. hlava státu, poslanec, senátor, soudce, diplom [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

imunita


Je to obranyschopnos» organizmu. Ide o schopnos» organizmu rozozna» vlastné a cudzorodé látky a pomocou protilátok cudzorodé zne¹kodni».
Zdroj: fmg.sk

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


nestíhatelnost senátora pro hlasování a vystoupení v komoře a orgánech Parlamentu.
Zdroj: senat.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


odolnost; vynìtí z pùsobnosti právních pøedpisù, zvláštní ochrana
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


Schopnost organismu bránit se proti cizím látkám; odolnost proti chorobě.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


stav organismu, který vylučuje vznik infekce, absolutní rezistence,
Zdroj: agromanual.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


Imunita - zdrav. obranyschopnosť organizmu. Ide o schopnosť organizmu rozoznať vlastné a cudzorodé látky a pomocou protilátok cudzorodé zneškodniť.
Zdroj: bonumeng.eu

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


obranyschopnosť organizmu
Zdroj: zdravie.sk

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


odolnos organizmu proti cudzorodým látkam
Zdroj: lekari.sk

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


Prostředek pro zvýšenou ochranu poslance během výkonu jeho mandátu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


Imunita je název pro schopnost organismu bránit se škodlivým činitelům. Mezi tyto škodlivé činitele počítáme bakterie, viry, plísně, prvoky, ale také nádorové buňky. Výkonnými buňkami, které tuto obra [..]
Zdroj: fnbrno.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


odolnost organismu vùèi zevním vlivùm
Zdroj: zodac7.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


Imunita je schopnost organismu bránit se škodlivým látkám, chorobám, bakteriím èi virùm z vnìjšího prostøedí èi z prostøedí vnitøního. Imunitní systém nalezneme i u rostlin, ale nejlépe je vyvinut u ž [..]
Zdroj: jakkrmit.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


Imunita označuje osvobození jistých osob od trestního stíhání nebo omezení trestní pravomoci vůči těmto osobám. Určitou formu imunity mívají ve světě členové parlamentu, prezidenti a jiní státní předs [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


Imunita v imunologii označuje schopnost organismu bránit se proti antigenům pocházejícím jak z vnějšího prostředí, tak z prostředí z pohledu organismu vnitřního. V praxi se antigeny myslí zejména buňk [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


Imunita může znamenat: imunita (biologie) – pojem z oboru imunologie imunita (právo) Imunita zákonodárců v Česku Indemnita diplomatická imunita
Zdroj: cs.wikipedia.org

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imunita


Imunita může znamenat: imunita (biologie) – pojem z oboru imunologie imunita (právo) Imunita zákonodárců v Česku Indemnita diplomatická imunita
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< ileus chitin >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam