Význam iniciativa
Co znamená slovo iniciativa? Zde naleznete 4 významů slova iniciativa. Můžete také přidat význam slova iniciativa sami

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

iniciativa


jednání bez vnějšího pobízení | rychlé řešení problému
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

iniciativa


Podnìtnost, pøièinlivost, vlastní aktivita smìøující k vyvolání aktivity ostatních, tvùrèí vydávání podnìtù k cizí aktivitì; vìdomé úsilí subjektu uvádìjící do pohybu své spoleèenské prostøedí k& [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

iniciativa


Iniciativa (angl. initiative, z lat. initiare, zahájit, začít) je podnět nebo popud k vykonání nějaké činnosti či rozhodnutí. Například může být: zákonodárný proces zákonodárná iniciativa – předložení [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   3 Thumbs down

iniciativa


popud k èinnosti, podnìt; podnikavost
Zdroj: islo.cz

<< brutto fotr >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam