Význam kupní síla
Co znamená slovo kupní síla? Zde naleznete 5 významů slova kupní síla. Můžete také přidat význam slova kupní síla sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kupní síla


schopnost nakupovat zboží, určená množstvím finančních prostředků k dispozici a cenami jednotlivých druhů zboží | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kupní síla


hodnota peněz; zkoumá se jako množství zboží, které je možné si koupit za určité množství peněz; lze porovnávat kupní silu v čase (meziroční změnu) nebo i pro porovnání mezi jednotlivými zeměmi (velmi [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kupní síla


Kupní síla obyvatel (například státu nebo regionu) vyjadřuje, kolik statků a služeb z definovaného spotřebního koše. Kupní síla peněz vyjadřuje, kolik statků a služeb si při dané cenové hladině můžeme [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kupní síla


Kupní síla je ekonomický termín, který lze obtížně definovat, neboť se vyskytuje v několika významech, respektive souvislostech, přičemž pokaždé znamená něco trochu odlišného. Laiky bývá tento termín [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kupní síla


Dùležitý pojem finanèní vzdìlání. Zatímco cena je ovlivnìná inflací a mìnovým rizikem. Kupní síla penìz nebo zlata jasnì urèuje co si za dané množství smìnného prostøedku mohu koupit.
Zdroj: silverbull.cz

<< rakve paseka >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam