Význam kupní síla
Co znamená slovo kupní síla? Zde naleznete 5 významů slova kupní síla. Můžete také přidat význam slova kupní síla sami

1

0   0

kupní síla


schopnost nakupovat zboží, určená množstvím finančních prostředků k dispozici a cenami jednotlivých druhů zboží | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

kupní síla


hodnota peněz; zkoumá se jako množství zboží, které je možné si koupit za určité množství peněz; lze porovnávat kupní silu v čase (meziroční změnu) nebo i pro porovnání mezi jedn [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0   0

Kupní síla


Kupní síla obyvatel (například státu nebo regionu) vyjadřuje, kolik statků a služeb z definovaného spotřebního koše. Kupní síla peněz vyjadřuje, kolik statků a služeb si při dané c [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

4

0   0

Kupní síla


Kupní síla je ekonomický termín, který lze obtížně definovat, neboť se vyskytuje v několika významech, respektive souvislostech, přičemž pokaždé znamená něco trochu odlišného. Laik [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   1

Kupní síla


Dùležitý pojem finanèní vzdìlání. Zatímco cena je ovlivnìná inflací a mìnovým rizikem. Kupní síla penìz nebo zlata jasnì urèuje co si za dané množství smìnného prostøedku mohu koupit.
Zdroj: silverbull.cz

Přidat význam slova kupní síla
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< rakve paseka >>