Význam látka
Co znamená slovo látka? Zde naleznete 10 významů slova látka. Můžete také přidat význam slova látka sami

1

0   0

látka


výrobek vzniklý tkaním nebo pletením | hmota jistého složení, materiál | téma, literární materiál | tkanina, pletenina, textilie | hmota, materie, materiál, substance | téma, nám [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

látka


viz psychotropní látka
Zdroj: fim.uhk.cz

3

0   0

látka


kie tkanina
Zdroj: dominicweb.eu

4

0   0

Látka


Tepelný odpor komína
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

5

0   0

Látka


Teplá støecha
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

6

0   0

látka


Topeništì
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

7

0   0

Látka


Látky mohou nabývat rovněž různých forem, resp. skupenství či fází. Náš vesmír je tvořen rozličnými formami hmoty, z nichž nejlépe prozkoumána je forma látek. Každá látka je pop [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

Látka


Látka může být: látka – základní materiál, určitá konkrétní hmota ve fyzice či chemii chemicky čistá látka – je tvořena jedním druhem chemických individuí textilie – materiá [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

Látka


Chemicky čistá látka, případně čistá látka, je taková látka, jejíž chemické složení je v celém jejím objemu stejné a je tvořena jedním druhem chemických individuí, tedy buď jen [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

Látka


Textilie (z latinského textilis, tkaný) je souhrnný název pro textilní vlákno a výrobky, které obsahují nejméně 80 % váhového množství textilních vláken. Následující článek str [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova látka
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< donativ?m kategorie >>