Význam meandr
Co znamená slovo meandr? Zde naleznete 9 významů slova meandr. Můžete také přidat význam slova meandr sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

meandr


meander
Zdroj: ped.muni.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

meandr


změna směru vodního toku způsobená vymíláním a usazováním hornin na jeho březích | zákrut
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

meandr


geometrický ornament, pás pravoúhle zalamované linie plynule vedené, vlnovka s prohnutými vrcholy
Zdroj: bystre.unas.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

meandr


geometrický ornament øeckého pùvodu (název podle stejnojmenné klikatící se maloasijské øíèky) buï pravoúhle zalamovaný, nebo slo¾ený ze spirál a…
Zdroj: pametihodnosti.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

meandr


1. zákrut øeky; 2. pásový ornament z vodorovných a svislých èar
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

meandr


Říční zákrut vytvořený boční erozí řeky. Meandry volné jsou v náplavových rovinách, v nivách, jejich tvar a poloha se stále mění. Meandry zaklesnuté mají časově stálý tvar a polohu, protože jejich gen [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

meandr


Meandr je zákrut řeky způsobený boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a usazováním na straně druhé. Na tvar říčních meandrů má vliv i Coriolisova síla. Rozdíl mezi prostým říčním zákrutem a me [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

meandr


Meandr je průběžný (pásový) ornament, nazvaný podle klikatého toku stejnojmenné řeky, dnešní Menderes v Turecku. Může mít podobu vodních vln, anebo pravoúhlé lomené čáry, případně složiteji kombinovan [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

meandr


Meandr je výtvarná skupina ze Znojma Vznikla na základě první výstavy v roce v roce 2007. Zde se prezentovali jednotliví výtvarníci: Otakar M. Baburek, Lenka Baburek, Pavel Černý, Pavel David, Simona [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< masturbovat meliorace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam