Význam metafyzika
Co znamená slovo metafyzika? Zde naleznete 5 významů slova metafyzika. Můžete také přidat význam slova metafyzika sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

metafyzika


obor filozofie zkoumající jsoucno | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

metafyzika


první filozofie, teorie výchozích kategorií filozofie
Zdroj: islo.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

metafyzika


Pùvodnì všechny vìdy nezabývající se pøírodou, v tøídìní Aristotelových spisù zaøazeny za fyzikou; pozdìji se tento pojem používá s rùznými významy. Dialektika jej užívá jako svùj opak a&nbs [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

metafyzika


Metafyzika (z řeckého τὰ μετὰ τὰ φύσικα ta meta ta fysika to, co je za fyzickým) je filosofická disciplína, která zkoumá základní kategorie, jsoucno a bytí v jeho obecnosti, až po bytí nejvyššího jsou [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

metafyzika


Metafyzika (z řeckého τὰ μετὰ τὰ φύσικα ta meta ta fysika to, co je za fyzickým) je filosofická disciplína, která zkoumá základní kategorie, jsoucno a bytí v jeho obecnosti, až po bytí nejvyššího jsou [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< filozofie Aas >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam