Význam metodika
Co znamená slovo metodika? Zde naleznete 5 významů slova metodika. Můžete také přidat význam slova metodika sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

metodika


Metodika je obecně pracovní postup (metoda) nebo nauka o metodě. Metodika v oblasti metodologie vědy je metoda vědecké práce. Metodika v oblasti pedagogiky je nauka o metodě vyučování v určitém oboru [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

metodika


nauka o metodě vyučování určitého předmětu
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

metodika


nauka o metodì vyuèování urèitého oboru, pracovní postup
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

metodika


1.) Systém algoritmů vedoucích k standardnímu výsledku. Nauka o zákonitostech a zvláštnostech uvědomělého a cílevědomého postupu v rozličných oblastech lidské činnosti. 2.) Nauka o metodách vědecké...
Zdroj: andromedia.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

metodika


Metodika je súbor metód a nástrojov pre zvládnutie urèitého procesu, alebo skupiny procesov.
Zdroj: unitas.gov.sk

<< héterismus mezopauza >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam