Význam ontologie
Co znamená slovo ontologie? Zde naleznete 7 významů slova ontologie. Můžete také přidat význam slova ontologie sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ontologie


(řec. on, ontos, jsoucí), základní část filosofie, věnovaná otázce bytí jako takového.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ontologie


(''filosofie'') filosofická disciplína, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a jeho nejobecnějších určeních a pojmech | (''lingvistika'') časově-prostorové, tematické a obsahově-pragramatick [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ontologie


Ontologie (z řeckého to óν jsoucí + λόγος, logos slovo, řeč) je filosofická disciplína, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a základními pojmy. Aristotelés pro ni používá označení první filos [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ontologie


Ontologie (z řeckého to óν jsoucí + λόγος, logos slovo, řeč) je filosofická disciplína, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a základními pojmy. Aristotelés pro ni používá označení první filos [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ontologie


Ontologie je v informatice výslovný (explicitní) a formalizovaný popis určité problematiky. Je to formální a deklarativní reprezentace, která obsahuje glosář (definici pojmů) a tezaurus (definici vzta [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ontologie


Ontologie je v informatice výslovný (explicitní) a formalizovaný popis určité problematiky. Je to formální a deklarativní reprezentace, která obsahuje glosář (definici pojmů) a tezaurus (definici vzta [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ontologie


Samostatná souèást nìkterých idealistických filozofií zabývající se jsoucnem, bytím izolovaným od vìdomí. Dialektický materialismus tento pojem neužívá, zkoumá zásadnì bytí a vìdomí ve vzájemné v [..]
Zdroj: marxismus.cz

<< modalita diskurz >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam