Význam relevantní
Co znamená slovo relevantní? Zde naleznete 6 významů slova relevantní. Můžete také přidat význam slova relevantní sami

1

12 Thumbs up   1 Thumbs down

relevantní


závažný, důležitý, významný, podstatný
Zdroj: pppcl.cz

2

10 Thumbs up   2 Thumbs down

relevantní


závažný, dùležitý, významný, podstatný
Zdroj: help24.cz (offline)

3

7 Thumbs up   2 Thumbs down

relevantní


Relevance (z lat.) znamená významnost či důležitost, obvykle ve vztahu k nějakému cíli nebo záměru. Informace, okolnost nebo prostředek je vzhledem k danému cíli relevantní, pokud významně zvyšuje neb [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

6 Thumbs up   4 Thumbs down

relevantní


týkající se toho nebo spojený s tím, co se děje nebo o čem se mluví | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

4 Thumbs up   4 Thumbs down

relevantní


závažný, dùležitý, významný, podstatný
Zdroj: pppbruntal.cz (offline)

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

relevantní


přídavné jméno relevantní vyjadřuje vztah či spojitost mezi dvěma určitými věcmi, událostmi, nebo souvislostmi. Do hovorové češtiny lze slovo relevantní přeložit jako „mající souvislost pro“, „významné ve vztahu“ nebo „podstatné ve spojitosti s“.

Jako příklad použití slova relevantní v českém jazyce je možné uvést větu „Pro výsledek zkoušky není relevantní, jak dlouho jste se učili, ale co jste se dokázali skutečně naučit“. Tuto větu lze přeložit do hovorového jazyka jako „Pro výsledek zkoušky není důležité, jak dlouho jste se učili, ale co jste se dokázali skutečně naučit.“ Opakem slova relevantní jsou slova nerelevantní nebo irelevantní (obě mají totožný význam).
Honzi - 7. prosince 2018

<< rasismus republika >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam