Význam spalinové hrdlo
Co znamená slovo spalinové hrdlo? Zde naleznete 4 významů slova spalinové hrdlo. Můžete také přidat význam slova spalinové hrdlo sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

spalinové hrdlo


souèást spotøebièe urèená k jeho pøipojení na kouøovod
Zdroj: kominictviprihoda.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

spalinové hrdlo


Také kouřové hrdlo. Součást spotřebiče paliv, která slouží k jeho připojení na kouřovod.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

spalinové hrdlo


Také kouøové hrdlo. Souèást spotøebièe paliv, která slouží k jeho pøipojení na kouøovod.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

spalinové hrdlo


Součást spotřebiče určená k jeho připojení na kouřovod.
Zdroj: nakominuzalezi.cz

<< uzavíratelný spotøebiè APRC >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam