Floencze

Geboortedatum:1992-07-11
Obdržené pozitivní hlasy39
Obdržené negativní hlasy26
Karma:12 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (61)

1

5   2

bajky


Bajka pojednává o lidských vlastnostech a charakterech. Na příkladech chování zvířat se ukazují negativní stránky lidí. Tento literární útvar se hojně využívá v čítankách na základních školách, kde má děti podle názorné ukázky přinutit k zamyšlení nad stinnou stránkou lidské povahy.
Floencze - 17. dubna 2014

2

2   0

vzdělání


Je způsob získávání znalostí a dovedností v průběhu života. Existují různé druhy vzdělání, od základního, které je povinné, až po vysokoškolské. Náročnost roste s každým dalším stupněm. Po ukončení určitého stupně dostává absolvent vysvědčení či certifikát o úspěšného ukončení příslušného studia.
Floencze - 17. dubna 2014

3

2   0

cestovní ruch


Pod pojmem cestovní ruch si můžeme představit především služby, jakých se dostává lidem, kteří se rozhodnou cestovat buď po své zemi nebo vyjet do zahraničí. Obecně lze říci, že se jedná o cílený pohyb lidí za poznáváním nových destinací. Cestovní ruch tvoří část hospodářství každé země, avšak pro některé státy se stali přijíždějící cizinci hlavní složkou celoročního příjmu.
Floencze - 17. dubna 2014

4

2   1

motivace


Motivace představuje způsob, jakým dokážeme nejen sami sebe, nýbrž i ostatní lidi nabudit k určité činnosti. Prostřednictvím motivace dosahují lidé stanovených cílů. Motivaci ovlivňují dva stěžejní faktory - vnitřní a vnější, díky nimž se v našem mozku aktivují určitá centra, která nás nutí dosahovat daných výsledků.
Floencze - 17. dubna 2014

5

2   3

synonymum


Synonyma jsou slova, která se jinak píší, ale význam u nich zůstává stejný. Využívá se jich v dlouhých psaných projevech, kde je třeba obměňovat slova pro lepší estetické vnímání textu. Jejich hlavní funkcí je obohacovat jazyk a rozšiřovat slovní zásobu lidí. Např. Běžet x Utíkat
Floencze - 17. dubna 2014

6

2   0

balady


Jedná se o typ básně. Dějová linie balad bývá plná zvratů poněkud ponurého, místy až hororového zpracování, které zpravidla končí tragicky. V baladách se často vyskytují nadpřirozené bytosti - např. vodník, polednice, oživlá mrtvola apod. Dříve sloužily balady jako prostředek noční zábavy, kdy si lidé vyprávěli strašidelné příběhy při svíčce.
Floencze - 17. dubna 2014

7

2   0

korupce


Korupce představuje nemorální chování zejména v oblasti politiky nebo veřejné správy, ale všeobecně lze říci, že se vztahuje na celou společnost. Pojem korupce označuje zpravidla určitou formu úplatku, při níž dotyčné osoby zneužívají svého vysokého postavení na úkor jiných za účelem vlastního obohacení.
Floencze - 17. dubna 2014

8

2   0

strategie


Je předem promyšlený plán vedoucí k dosažení cíle. Celý postup je prozkoumaný a vymyšlený do posledního detailu. Poté dochází k aplikaci na praxi. Strategii lze použít na různá odvětví, nejčastěji se objevuje v souvislosti s hrami všeho druhu, kdy hráči dávají dohromady herní strategie, čímž se snaží obelstít své protihráče. Dále lze strategie nalézt v oblasti sportu či ekonomiky. V historii se strategií využívalo při lovu zvířat nebo také při četných bojích a válkách.
Floencze - 17. dubna 2014

9

2   0

zdraví


Pojem zdraví zahrnuje hned několik faktorů. Kromě pestré, pravidelně podávané stravy a dostatečného fyzického vyžití, je pro jeho udržení důležitá i psychická pohoda spojená s dostatečným odpočinkem a relaxací objevující se nejčastěji formou kulturního vyžití či formou wellness.
Floencze - 21. dubna 2014

10

2   2

lidských práv


Lidská práva představují soubor právních ustanovení, který je přesně vymezen mezinárodně platnými dokumenty a jehož dodržování je vynutitelné. V případě porušení lidských práv dochází k udělení sankcí. Právo uplatňovat lidská práva má každý, nikdo je nemůže druhému upřít nebo ho v jeho právech omezovat.
Floencze - 22. dubna 2014


Pro zobrazení všech definic slova 61 se přihlašte, prosím.