Floencze

Geboortedatum:1992-07-11
Obdržené pozitivní hlasy73
Obdržené negativní hlasy56
Karma:16 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (61)

1

12 Thumbs up   4 Thumbs down

umění


Umění je forma vyjádření vlastních pocitů, myšlenek, osobnostních názorů a postojů prostřednictvím různých kreseb, maleb, rytin a podobných uměleckých stylů. V umění se odráží originalita a kreativita každého umělce. Pojem umění zahrnuje v širším kontextu i veškeré formy kultury - spadá sem např. divadlo, hudba, literatura nebo třeba kinematografie.
Floencze - 8. dubna 2014

2

7 Thumbs up   8 Thumbs down

adventních svíček


Jedná se o druhý pád slova "adventní svíčky".

Adventní svíčky se zpravidla objevují měsíc před Vánoci na věnci pokrytém větvičkami z jehličňanu. Nesou v sobě skrytou symboliku čtyř týdnů, které dělí věřící lidi od propuknutí vánočních svátků. Tradice udává povinnost každou neděli zapálit jednu z nich.
Floencze - 16. dubna 2014

3

7 Thumbs up   4 Thumbs down

bajky


Bajka pojednává o lidských vlastnostech a charakterech. Na příkladech chování zvířat se ukazují negativní stránky lidí. Tento literární útvar se hojně využívá v čítankách na základních školách, kde má děti podle názorné ukázky přinutit k zamyšlení nad stinnou stránkou lidské povahy.
Floencze - 8. dubna 2014

4

5 Thumbs up   4 Thumbs down

synonymum


Synonyma jsou slova, která se jinak píší, ale význam u nich zůstává stejný. Využívá se jich v dlouhých psaných projevech, kde je třeba obměňovat slova pro lepší estetické vnímání textu. Jejich hlavní funkcí je obohacovat jazyk a rozšiřovat slovní zásobu lidí. Např. Běžet x Utíkat
Floencze - 30. listopadu 1999

5

5 Thumbs up   1 Thumbs down

zdraví


Pojem zdraví zahrnuje hned několik faktorů. Kromě pestré, pravidelně podávané stravy a dostatečného fyzického vyžití, je pro jeho udržení důležitá i psychická pohoda spojená s dostatečným odpočinkem a relaxací objevující se nejčastěji formou kulturního vyžití či formou wellness.
Floencze - 30. listopadu 1999

6

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Vzdělání


Je způsob získávání znalostí a dovedností v průběhu života. Existují různé druhy vzdělání, od základního, které je povinné, až po vysokoškolské. Náročnost roste s každým dalším stupněm. Po ukončení určitého stupně dostává absolvent vysvědčení či certifikát o úspěšného ukončení příslušného studia.
Floencze - 30. listopadu 1999

7

2 Thumbs up   3 Thumbs down

fotografie


Je způsob, jak zachytit aktuální obraz. Prostřednictvím moderních technologií lze uchovat vzpomínky na lidi, prostředí či situace. Fotografie můžeme pořizovat formou digitálního fotoaparátu (v tomto případě nahráváme obraz na paměťovou kartu, výhodou je možnost fotografie libovolně upravovat či mazat) nebo můžeme obraz zachycovat na fotografický film - oproti paměťové kartě již nemůžeme do zachycených fotografií nijak zasahovat.
Floencze - 30. listopadu 1999

8

2 Thumbs up   4 Thumbs down

komunikace


Pod slovem komunikace se skrývají hned dva významy. První z nich označuje způsob dorozumívání se mezi lidmi, ať už se jedná o písmo nebo řeč. Druhý se objevuje ve významu silnic, dálnic, chodníků apod. - tedy jako dopraví cesta, po níž se dostaneme k cíli.
Floencze - 30. listopadu 1999

9

2 Thumbs up   4 Thumbs down

Cestovní ruch


Pod pojmem cestovní ruch si můžeme představit především služby, jakých se dostává lidem, kteří se rozhodnou cestovat buď po své zemi nebo vyjet do zahraničí. Obecně lze říci, že se jedná o cílený pohyb lidí za poznáváním nových destinací. Cestovní ruch tvoří část hospodářství každé země, avšak pro některé státy se stali přijíždějící cizinci hlavní složkou celoročního příjmu.
Floencze - 30. listopadu 1999

10

2 Thumbs up   2 Thumbs down

MOTIVACE


Motivace představuje způsob, jakým dokážeme nejen sami sebe, nýbrž i ostatní lidi nabudit k určité činnosti. Prostřednictvím motivace dosahují lidé stanovených cílů. Motivaci ovlivňují dva stěžejní faktory - vnitřní a vnější, díky nimž se v našem mozku aktivují určitá centra, která nás nutí dosahovat daných výsledků.
Floencze - 30. listopadu 1999


Pro zobrazení všech definic slova 61 se přihlašte, prosím.