XSonnyk5

Obdržené pozitivní hlasy69
Obdržené negativní hlasy43
Karma:25 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (65)

1

10   2

nostalgie


Nostalgie, ač původně pouze chorobný stesk po domově, má dnes i význam všeobecného stesku po minulých dobách, místech či věcech. Těm bývá z pravidla přisuzována i jistá idiličnost ve srovnání se součaností (staré dobré časy).
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

2

8   6

status quo definice


Status quo pochází z latiny a jeho význam je "stávající stav". Označuje neměnnost věcí, jak jsou právě teď (použití v diplomacii – jak jsou hranice nyní, tak zůstanou). Používá se i ve spojitosti se společenským stavem – každý ať zůstane tam, kam patří.
XSonnyk5 - 24. dubna 2014

3

7   0

wow


Může se jednat o:

- citoslovce vyjadřující údiv, ohromení nebo obdiv

- zkratka oblíbené počítačové hry žánru MMORPG World of Warcraft, vyvíjenou společností Blizzard a spuštěnou roku 2004. Zanesena v Guinnesově knize rekordů za nejpopulárnější hru svého žánru.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

4

6   6

xindl význam slova


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014   NSFW / 18+

5

6   1

unesco


Zkratka znamená United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, překladem Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. Jedná se o organizaci OSN, založenou 4. listopadu 1945 v Londýně za účelem udržení mezinárodního míru po skončení druhé světové války kulturní, vědeckou a humanitní spoluprací.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

6

4   3

lesa


Druhý pád slova "les".

Jedná se o území porostlé dřevinami dorůstajícími minimální výšky 5 metrů a dosahujícími prolínání korun alespoň 25%. Je to složitý ekosystém, který je mimo dřevin tvořen i rostlinnou a živočišnou složkou.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

7

4   3

slova xenofobie


Slovo, vycházející z řeckých slov xenos a phobos (cizinec a strach), značí strach ze všeho cizího a neznámého. Ve společnosti se projevuje především rasovou nesnášenlivostí a odmítáním cizích kultur bez jakékoliv znalosti nebo smyslu.
XSonnyk5 - 24. dubna 2014

8

3   2

evropské unie


Jedná se o druhý pád spojení "Evropská unie".

Označuje politickou a ekonomickou unii evropských států, založenou v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii (Maastrichtská smlouva), usilující o vytvoření hospodářské a měnové unie a zlepšení kvality života v členských státech.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

9

3   3

bajky


Druhý pád jednotného čísla a první, čtvrtý a pátý pád množného čísla slova „bajka“.

Je to literární útvar, psaný prózou i veršem, kde jsou zvířatům, mystickým stvořením, rostlinám a neživým předmětům a sílám přírody vkládány lidské vlastnosti a schopnosti (jako například možnost mluvit), a který má vést k morální lekci či poukázání na problém společnosti. Většinou se tak děje humornou formou.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

10

3   2

zastavěné plochy


Druhý pád jednotného čísla a první, čtvrtý a pátý pád množného čísla spojení "zastavěná plocha".

Jedná se o nadzemní prostor, který je ohraničen jasně určitelnými hranicemi a na kterém se nachází člověkem vytvořený objekt.
XSonnyk5 - 24. dubna 2014


Pro zobrazení všech definic slova 65 se přihlašte, prosím.