XSonnyk5

Obdržené pozitivní hlasy71
Obdržené negativní hlasy43
Karma:27 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (65)

1

11 Thumbs up   2 Thumbs down

nostalgie


Nostalgie, ač původně pouze chorobný stesk po domově, má dnes i význam všeobecného stesku po minulých dobách, místech či věcech. Těm bývá z pravidla přisuzována i jistá idiličnost ve srovnání se součaností (staré dobré časy).
XSonnyk5 - 30. listopadu 1999

2

8 Thumbs up   6 Thumbs down

status quo definice


Status quo pochází z latiny a jeho význam je "stávající stav". Označuje neměnnost věcí, jak jsou právě teď (použití v diplomacii – jak jsou hranice nyní, tak zůstanou). Používá se i ve spojitosti se společenským stavem – každý ať zůstane tam, kam patří.
XSonnyk5 - 24. dubna 2014

3

7 Thumbs up   0 Thumbs down

WoW


Může se jednat o:

- citoslovce vyjadřující údiv, ohromení nebo obdiv

- zkratka oblíbené počítačové hry žánru MMORPG World of Warcraft, vyvíjenou společností Blizzard a spuštěnou roku 2004. Zanesena v Guinnesově knize rekordů za nejpopulárnější hru svého žánru.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

4

7 Thumbs up   0 Thumbs down

wow


Může se jednat o:

- citoslovce vyjadřující údiv, ohromení nebo obdiv

- zkratka oblíbené počítačové hry žánru MMORPG World of Warcraft, vyvíjenou společností Blizzard a spuštěnou roku 2004. Zanesena v Guinnesově knize rekordů za nejpopulárnější hru svého žánru.
XSonnyk5 - 11. prosince 2018

5

6 Thumbs up   6 Thumbs down

xindl význam slova


Správně česky psáno ksindl. Hanlivé označení znamenající chátra, lůza, sebranka. Vychází z německého das Gesindel, které má stejný význam. Občas se používá i ve spojení s nefunkčním nebo vadným zařízením či přístrojem.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

6

6 Thumbs up   1 Thumbs down

UNESCO


Zkratka znamená United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, překladem Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. Jedná se o organizaci OSN, založenou 4. listopadu 1945 v Londýně za účelem udržení mezinárodního míru po skončení druhé světové války kulturní, vědeckou a humanitní spoluprací.
XSonnyk5 - 30. listopadu 1999

7

4 Thumbs up   3 Thumbs down

lesa


Druhý pád slova "les".

Jedná se o území porostlé dřevinami dorůstajícími minimální výšky 5 metrů a dosahujícími prolínání korun alespoň 25%. Je to složitý ekosystém, který je mimo dřevin tvořen i rostlinnou a živočišnou složkou.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

8

4 Thumbs up   3 Thumbs down

slova xenofobie


Slovo, vycházející z řeckých slov xenos a phobos (cizinec a strach), značí strach ze všeho cizího a neznámého. Ve společnosti se projevuje především rasovou nesnášenlivostí a odmítáním cizích kultur bez jakékoliv znalosti nebo smyslu.
XSonnyk5 - 24. dubna 2014

9

3 Thumbs up   3 Thumbs down

umění


Umění je osobní vyjádření umělce pomocí jedné z jeho disciplín, mezi které patří například literatura, malířství, sochařství, hudba, módní návrhářství, kinematografie, řemeslné práce (truhlářství, kovářství), architektura, ...
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

10

3 Thumbs up   2 Thumbs down

evropské unie


Jedná se o druhý pád spojení "Evropská unie".

Označuje politickou a ekonomickou unii evropských států, založenou v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii (Maastrichtská smlouva), usilující o vytvoření hospodářské a měnové unie a zlepšení kvality života v členských státech.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014


Pro zobrazení všech definic slova 65 se přihlašte, prosím.