alternativazdola.cz

Website:http://alternativazdola.cz/
Obdržené pozitivní hlasy14
Obdržené negativní hlasy8
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (81)

1

4   1

transgender


Osoba, která překročila/překračuje hranice biologického pohlaví: nemusí ale nutně podstoupit chirurgickou nebo jinou změnu pohlaví.
Zdroj: alternativazdola.cz

2

2   0

diverzita


/ různorodost ,,Diverzita rozpoznává, uznává, cení si a využívá unikátní talent a přínos všech jednotlivců." (podle Diversity Dividend) Pojem, který se vedle biologie využívá také v personalistice, kde se vztahuje k různorodosti složení pracovních týmů ve firmách a institucích. Management diverzity vychází z přes [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

3

2   1

emancipace


V nejširším slova smyslu osvobození, vyproštění, vymanění, zrovnoprávnění, získání nezávislosti apod. Nejčastěji se tento výraz užívá ve spojitosti s hnutím za politické, hospodářské a společenské zrovnoprávnění žen s muži.
Zdroj: alternativazdola.cz

4

2   0

sexismus


Forma diskriminace na základě pohlaví, přičemž jedno z pohlaví je považováno za nižší, méně důležité nebo schopné. Může se vztahovat buď k nenávisti celému pohlaví misandrie (nenávist k mužům) a mysogynství (nenávist k ženám), nebo na uplatňování stereotypů o mužskosti mužů a ženskosti žen. Jiný název je ž [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

5

2   0

sufražetka


Bojovnice za politická práva žen, zejména za rozšíření všeobecného hlasovacího práva i na ženy.
Zdroj: alternativazdola.cz

6

1   1

maskulinita


Mužství, mužskost, mužnost. Označuje to, co považujeme za „mužské". V kritických mužských studiích je maskulinita chápána jako neustále se měnící sbírka významů, které muži (i ženy) konstruují ve vztazích k sobě samým, ke světu a k jiným. Maskulinita je historická, sociálně a kulturně vytvářená. V různý [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

7

1   0

viktimizace


Termín viktimizace pochází z kriminologické psychologie. Viktimizace je proces, v němž se potenciální oběť stává obětí skutečnou. Rozlišují se různá stadia. Primární viktimizace je traumatická zkušenost (např. znásilnění). Jedná se o přímou újmu způsobenou pachatelem oběti. Sekundární viktimizace zahrnuje druhotn [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

8

0   0

afirmativní /


pozitivní akce Opatření zaměřená na určitou skupinu, která mají za cíl vyloučit a předcházet diskriminaci, nebo napomoci vyrovnat znevýhodnění vycházející z tradičních postojů, chování a struktur (bývá také nesprávně označováno jako pozitivní diskriminace)
Zdroj: alternativazdola.cz

9

0   0

aktivní otcovství


Jde o trend prosazující se v současné společnosti. Muži - otcové se stávají aktivními se sdílenou odpovědností za výchovu, vzdělávání a také péči o děti. Jejich hlavní rodinnou rolí tak už není finanční a materiální zajištění. Projevem aktivního otcovství jsou např. muži na mateřské/ rodičovské dovolené. T [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

10

0   0

androcentrismus


Názor, že muži jsou nadřazeni ženám a že muži a mužská zkušenost jsou normativním standardem, podle kterého by měli být posuzováni všichni ostatní.
Zdroj: alternativazdola.cz


Pro zobrazení všech definic slova 81 se přihlašte, prosím.