bisonrose.cz

Website:https://www.bisonrose.cz
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy7
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (155)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

reklama


využívání koupeného prostoru nebo času v médiích k propagaci produktů nebo služeb organizace. Často se používá k získání plné kontroly nad obsahem zprávy, jejím umístěním a načasováním.
Zdroj: bisonrose.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

akce


v marketingové terminologii „event“ nebo „special event“; jeden z nástrojů public relations či sales promotion; rozsahem, zaměřením i provedením se akce výrazně liší – od uzavřených pracovních setkání v úzkém kruhu (např. media roundtable), přes akce rozsáhlejší, s pevnou formální i programovou strukturou (tisková konf [..]
Zdroj: bisonrose.cz (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

blog


online zápisky nebo komentář psaný jednotlivcem
Zdroj: bisonrose.cz (offline)

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

doména


obchodní jméno organizace na webu
Zdroj: bisonrose.cz (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

loajalita


cíl a prostředek řízení vztahu se zákazníky (CRM); smyslem získání, udržení a posilování loajality zákazníka vůči značce či firmě je dosažení stavu, kdy zákazník při rozhodování mezi koupí srovnatelných (cenově či funkčně) výrobků či služeb zvolí ten, k jehož značce ho váže pozitivní vztah, potažmo situace, kdy pozitivní vztah ke značce umožní firm [..]
Zdroj: bisonrose.cz (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

směna


výměna zboží a služeb bez použití peněz. Obvykle jde o získání času nebo prostoru v médiích výměnou za inzerci
Zdroj: bisonrose.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

above-the-line výdaje


výdaje, jež zpravidla zahrnují inzerování v tradičních médiích. Rozvoj internetu a interaktivních médií rozšířil v uplynulých letech tuto linii
Zdroj: bisonrose.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


funkce v reklamní či PR agentuře; pracovník oddělení client service, jenž je přímo odpovědný za řízení zakázky pro konkrétního klienta; řídí práci na zakázce, je klíčovou kontaktní osobou pro klienta; podléhá client service managerovi a k dispozici může mít další zaměstnance v pozici account executive
Zdroj: bisonrose.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

account planner


pracovní pozice struktury britských agentur, kde planner zakládá a provádí výzkumy/průzkumy a participuje na kreativním procesu. V některých agenturách zastává planner také funkci mluvčího pro spotřebitele
Zdroj: bisonrose.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advertising clearance process


Interní proces čištění reklamy či inzerátu pro puklikace a rozhlasová či televizní media, který je prováděn agenturou a klientem
Zdroj: bisonrose.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 155 se přihlašte, prosím.