ecpm.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy20
Obdržené negativní hlasy4
Karma:15 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (36)

1

15 Thumbs up   1 Thumbs down

environmentální


- týkající se životního prostředí.
Zdroj: ecpm.cz (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

logistika


- je souborem činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží, ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a se správnými náklady.
Zdroj: ecpm.cz (offline)

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

ppp


- Public-Private Partnership - poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru (stavba dálnic, silnic, dopravních cest apod.)
Zdroj: ecpm.cz (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mezanin


- název pro podlaží mezi přízemím a 1. patrem.
Zdroj: ecpm.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

slovník pojmů


Asanace
Zdroj: ecpm.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asset management


- řízení majetku (hmotného i nehmotného), řízení aktiv organizace.
Zdroj: ecpm.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

b2b sektor


- označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, jejichž transakce jsou založeny na bázi elektronických prostředků. Významným rysem modelu B2B je větší důraz na logistiku a zajištění samotného obchodu, oproti důrazu na získání zákazníka, jako je tomu v případě obchodů B2C.
Zdroj: ecpm.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

b2c sektor


- označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi a jejich koncovými zákazníky realizované prostřednictvím webových aplikací na internetu; on-line obchodování na internetu, tj. prodej zboží (ať už hmotného či nehmotného) a služeb koncovým zákazníkům prostřednictvím internetu. Tato oblast je také často označována jako „e-commerce“. [..]
Zdroj: ecpm.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brownfields


- (angl. hnědá pole) je urbanistický termín označující opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby nebo nefunkční průmyslové zóny. Vyznačují se často obrovskými rozměry a ekologickou zátěží.
Zdroj: ecpm.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cenová mapa


- slouží k oceňování stavebních pozemků na území obce či města převážně pro účely daně z převodu nemovitostí, daně dědické či darovací a pro všechny ostatní případy, kdy je vyžadováno ocenění podle zákona. Cenovou mapu vyhlašuje obecní či městský úřad.
Zdroj: ecpm.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 36 se přihlašte, prosím.