efinancovani.cz

Website:https://www.efinancovani.cz
Obdržené pozitivní hlasy6
Obdržené negativní hlasy4
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (61)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

dam


DAM je systém vytvářející centrální archiv pro digitální soubory a umožňující archivovat, vyhledávat a získávat obsah. Digitální obsah je uložen v jedné databázové skupině, zatímco metadata jako texty k obrázkům, klíčová slova článků, kontaktní jména a jména souborů jsou uložena ve zvláštních databázích a odkazují na originální prvky. DAM bývá ozna [..]
Zdroj: efinancovani.cz (offline)

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

wcm


Obvykle takto bývá označován systém umožňující skupině uživatelů pracovat spolu a vytvořit tak konzistentní webové stránky. Ty jsou rozděleny do dvou oblastí – obsah a design.
Zdroj: efinancovani.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

atp


ATP je plánovací algoritmus výroby, příslib termínu dodání na základě aktuálního stavu zásob, rozpracované výroby a fixních průběžných dob výroby.
Zdroj: efinancovani.cz (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

webový portál


Portály nabízejí širokou škálu služeb a informací s možností jejich přizpůsobení uživateli podle osobních potřeb a zájmů (personalizace). Nabídka zahrnuje především vyhledávání webových zdrojů, jak prostřednictvím vyhledávacího stroje, tak prostřednictvím předmětového katalogu, prohledávání webového prostoru v určité zeměpisné nebo jazykové oblasti [..]
Zdroj: efinancovani.cz (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

abc


ABC je účetní technika umožňující organizaci určit skutečné náklady spojené s každým výrobkem a službou bez ohledu na organizační strukturu.
Zdroj: efinancovani.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aps


APS je systém pro pokročilé plánování a rozvrhování (např. výroby) nebo také optimalizace výroby a logistiky. Jedná se o moderní systémy pro plánování výroby, které se snaží maximalizovat efektivnost využití výrobních prostředků. Postupem vývoje IS nastoupilo plánování, obsažené i v ERP systémech. Nástroje – MRP II (Manufacturing Resource Planning) [..]
Zdroj: efinancovani.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asp


ASP je technologie firmy Microsoft, která rozšiřuje klasické HTML stránky. Umožňuje vložit do HTML stránek programový kód, který je při žádosti o stránku zpracován na straně serveru. Takto se často realizuje část aplikační logiky internetových aplikací. Výsledek je zaslán zpět internetovému prohlížeči ve formě obyčejného HTML kódu. [..]
Zdroj: efinancovani.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asp


ASP je poskytovatel aplikačních služeb. Analogie ISP, pokročilejší stupeň služeb na Internetu.
Zdroj: efinancovani.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

b2b


B2B je obchodování mezi firmami, zaměření se na mezipodnikové vztahy, operace a transakce.
Zdroj: efinancovani.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

b2c


B2C znamená prodej koncovému zákazníku (spotřebiteli), zaměření se na vztahy mezi firmou a koncovým zákazníkem.
Zdroj: efinancovani.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 61 se přihlašte, prosím.